Plasterk in reactie op motie: We doen al genoeg
Van onze correspondent
Den Haag - Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is niet van plan meer werk te maken van de bestrijding van illegale geldstromen in het Caribisch deel van het Koninkrijk dan nu al gebeurt.
Dat blijkt uit de brief die hij gisteren naar de Tweede Kamer stuurde waarin hij antwoord geeft op de vraag hoe hij uitvoering gaat geven aan de op 8 april aangenomen motie van Ronald van Raak (SP) en André Bosman (VVD).
In de motie wordt de Nederlandse regering verzocht onderzoek te entameren naar (illegale) geldstromen tussen onder- en bovenwereld op Curaçao en Sint Maarten, tussen deze landen en met landen buiten het Koninkrijk en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de invloed en de (illegale) gokindustrie.
Mede namens collega Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie wekt Plasterk de indruk van mening te zijn dat er al genoeg aan de kwestie wordt gedaan. ,,Eerder dit jaar heb ik uw Kamer geïnformeerd dat het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) in januari heeft besloten dat de vier landen in het Koninkrijk gezamenlijk werken aan een ketenbrede aanpak voor een structurele versterking van de rechtshandhaving. Deze gezamenlijke aanpak zal zich in het bijzonder richten op de financieel-economische en ondermijnende criminaliteit, waarmee onderzoek naar geldstromen tussen onder- en bovenwereld onderdeel is van de aanpak.”
De bewindsman wijst erop dat hij de Kamer vorige maand reeds heeft toegezegd zich hiervoor te zullen inspannen, overigens met het voorbehoud dat alle landen, ook Nederland, een financiële bijdrage zullen moeten gaan leveren. ,,Tevens heb ik uw Kamer toegezegd na het JVO van 8 juni u nader te informeren over de versterking van de rechtshandhaving in de landen.”
Plasterk stelt voorts dat uit de jaarstukken van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) blijkt dat er al onderzoek gedaan wordt naar verdachte geldstromen. ,,Ook draag ik ten behoeve van de aanpak van de financieel-economische criminaliteit in financiële zin bij aan het project Duradero. Dit project beoogt te komen tot een duurzame uitbreiding en versterking van de handhavingscapaciteit in Curaçao ten behoeve van de aanpak van financieel-economische criminaliteit.”
Het is overigens onduidelijk of het JVO van volgende maand concrete resultaten oplevert. Het in januari aangekondigde gezamenlijke ‘aanvalsplan’ had al in maart gereed moeten zijn, maar de landen konden het niet eens worden over de inperking van de zeggenschap van de individuele ministers van Justitie.

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).