Van een onzer verslaggevers

Den Haag - De aanmeldingstermijn voor de slachtoffers van seksueel misbruik in de Nederlandse rooms-katholieke kerk wordt niet verlengd.

Dat betekent dat ook voor de slachtoffers in de Caribische delen van het Koninkrijk de deur in principe dicht is. Een motie van de SP, die de Nederlandse regering vroeg om ook na de sluitingsdatum van 1 mei bemiddeling mogelijk te maken, werd donderdag in de Tweede Kamer verworpen. Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie zei in het overleg dat de motie onuitvoerbaar was: ,,Mevrouw Gesthuizen verzocht om ergens voor te zorgen waarvoor ik niet kán zorgen, gezien mijn beperkte verantwoordelijkheid op dit punt.”
De minister schreef afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer nog dat de Caribische slachtoffers zijn aangewezen op de lokale commissie Koeijers. Alleen als het misbruik is gepleegd door een vanuit Nederland uitgezonden geestelijke was het mogelijk om bij het Nederlandse meldpunt aan te kloppen. Over de commissie Koeijers ontstond onlangs ophef door een uitzending van de Evangelische Omroep over misbruik door missionarissen op Curaçao. De commissie bleek geen enkele klacht in behandeling te hebben genomen. Minister Van der Steur zal het onderwerp met zijn Caribische collega’s tijdens het Juridisch Vierpartijenoverleg opnemen, schreef hij in zijn brief.
Minister Van der Steur steunde in de Tweede Kamer wel een motie van het CDA. Daarin werd de bewindsman gevraagd om nog vijf jaar de vinger aan de pols te houden over de wijze waarop de kerk invulling geeft om ook na sluiting van het meldpunt voor schrijnende gevallen een schadevergoeding uit te keren. De minister zorgde voor een novum door de Kamer te ‘adviseren’ de motie aan te nemen, waarop de voorzitter reageerde: ,,Dat is een kwalificatie die we niet kennen, maar zo hebt u een leuke primeur op de dag voor het meireces. U schrijft geschiedenis.” De motie werd uiteindelijk Kamerbreed aangenomen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).