Dispuut over opheffen hypotheek bouwlocatie; vertraging HNO-project.


Van een onzer verslaggevers

sehos

Willemstad - Omdat de sloop van twee gebouwen op het Sehos-terrein, het zogeheten prikcentrum en mortuarium, al veertien weken achterloopt en aannemer Ballast Nedam van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO) vertraging oploopt, dreigt de bouwer met een aanzienlijke schadeclaim.
Uit informatie waarover het Antilliaans Dagblad beschikt, blijkt dat de claim 650.000 dollar (bijna 1,2 miljoen gulden) zal bedragen voor elke week dat het bouwproces wordt vertraagd. Dat er niet gesloopt wordt of kan worden, komt omdat het consortium van financiële instellingen (onder andere pensioenverzekeraars APC en Vidanova en de MCB Bank) het niet eens is - ook onderling niet - over de wijze waarop wordt omgegaan met de Sehos-gronden, die als zekerheid gelden voor een schuld van Sehos.
In mei 2007 kreeg Sehos een lening van circa 72 miljoen gulden. Volgens de financiële administratie van het Sehos bedraagt de resterende schuld nog ongeveer 30 miljoen. Het Sehos hoopt deze week uitsluitsel te hebben of de financiële instellingen wel of niet meewerken aan het afbreken van de panden. En samen met (een deel van) de toenmalige kredietverstrekkers of de overheid garant staat voor de schuld die het ziekenhuis nog heeft.
Minister Ben Whiteman (PS) verklaarde gisteren tegenover de Èxtra dat de regering geen schulden van derden overneemt. Zijn partijgenoten premier Ivar Asjes en Ruthmilda Larmonie-Cecilia lieten de top van Sehos eerder schriftelijk weten dat de netto-restschuld die overblijft aan het eind van de rit - nadat het Sehos niet meer operationeel is en HNO de ziekenhuisfunctie heeft overgenomen - voor rekening komt van het Land, waarbij een regeling moet komen voor de aflossing. Asjes redeneert dat het Sehos wel gronden en gebouwen op een ‘prime location’ bezit en kan verkopen en/of exploiteren.
Het opheffen van de hypotheek, daar draait het allemaal om. APC en Vidanova hebben MCB vorige week laten weten de met de lening gemoeide risico’s ‘anders in te schatten’ dan MCB. En omdat de als zekerheid voor de lening afgegeven terreinen passen in de beleggingsstrategie van de fondsen, hebben zij voorgesteld de restschuld van Sehos over te nemen.
Uiterlijk morgen, 30 april, willen APC en Vidanova antwoord van MCB op hun voorstel. Op 30 april moet óók het sloopwerk beginnen, zo is Sehos te kennen gegeven, omdat de HNO-bouwwerkzaamheden zich gaan verplaatsen naar de overzijde van de Hamelbergweg In Otrobanda.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).