Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het private containerhavenbedrijf Curaçao Port Services (CPS) gaat akkoord met een non-exclusiviteitclausule in een nieuwe meerjarige concessie.

Met andere woorden: CPS stemt in met doorbreking van de monopoliepositie, die decennialang heeft geduurd.
Dat kan geconcludeerd worden uit een brief van directeur Humberto de Castro van het overheidshavenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA), die het Statenlid Gerrit Schotte van oppositiepartij MFK naar eigen zeggen in zijn ‘brievenbus’ aantrof en zondagavond onder de media verspreidde.
CPA-topman De Castro berichtte eerder dit jaar - op 23 januari 2015 - minister Stanley Palm (PAIS) van Economische Ontwikkeling over het standpunt van de directie en van de Raad van Commissarissen (RvC) van CPA inzake de onderhandelingen met CPS-directeur/aandeelhouder Fernando da Costa Gomez.
,,Tevens kunnen wij u berichten dat de heer Da Costa Gomez zijn bereidwilligheid heeft getoond om de in de brief van 15 augustus 2014 onder B en C genoemde additionele voorwaarden, zijnde de aanpassing van de LBham en een non-exclusiviteitclausule, te verwerken in het contract”, schrijft De Castro.
LBham staat voor Landsbesluit houdende algemene maatregelen. En de brief van 14 augustus 2014 betreft een opsomming van alle punten waarover CPA en CPS het eens waren geworden. B meldt dat de LBham, die eerder was overeengekomen tussen CPA en CPS, zal worden aangepast: de toegangsrestricties voor een nieuwe containerterminaloperator zullen worden gewijzigd, zodat nieuwe terminaloperators niet worden geweerd.
En C gaat over een concrete aanvullende zinsnede die aan het concessiecontract zal worden toegevoegd, waarin expliciet en letterlijk (‘explicity and literally’) wordt verklaard dat de nieuwe concessie gebaseerd is op non-exclusiviteit. Het Antilliaans Dagblad berichtte hier overigens al begin februari 2015 over.
Wat toen nog niet als zodanig bekend was, is dat CPA aan minister Palm laat weten dat CPS-directeur/aandeelhouder Da Costa Gomez akkoord is gegaan met het wegnemen van de exclusiviteit. Dat is een doorbraak aangezien het toenmalige Bestuurscollege van Curaçao op 10 april 1995 op meerdere manieren laat weten dat CPS ‘het exclusieve recht wordt verleend tot het verrichten van stuwadoorsactiviteiten in de havens van Curaçao’ - zowel huidige als toekomstige havens - en dat het BC ‘in de toekomst generlei beslissing zal nemen noch enigerlei handeling zal verrichten, welke een inbreuk op dat exclusieve recht zal opleveren’.
Vorige week hamerde de Staten, van links tot rechts en van voor tot achteren, dat het afgelopen moet zijn met het monopolie van CPS. De facto is die situatie bereikt in de onderhandelingen die een groot deel van 2014 in beslag namen en die op 15 augustus dat jaar aan zowel de minister als aan CPS-directeur Da Costa Gomez werden vastgelegd.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.