Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de nieuwe concessie tussen Curaçao Ports Authority (CPA) en Curaçao Port Services (CPS) zijn partijen overeengekomen dat deze ‘per 1 november 2014’ in werking treedt voor de duur van 25 jaar.

Dit staat in het op 31 oktober gegeven juridische advies van SMS-advocaten aan CPA.
Partijen hebben nog geen handtekening gezet dus deze datum is niet gehaald, maar duidelijk is dat de nieuwe concessie direct in werking treedt en dat niet gewacht wordt op de afloop van de huidige concessie die tot 2021 loopt.
Belangrijk is dat in deze nieuwe concessie afspraken zijn gemaakt over het alleenrecht van CPS. Er is een nadrukkelijke non-exclusivity clausule opgenomen waarmee CPS dit alleenrecht opgeeft. Deze non-exclusivity wordt <I>niet<I> genoemd in het advies van SMS-advocaten maar blijkt wel uit een schrijven in handen van het <I>Antilliaans Dagblad<I> van 15 augustus 2014, waaruit blijkt dat dit door CPA bedongen is. Daarmee is de weg vrij om ook andere ‘operators’ aan te trekken naast CPS die ook activiteiten kunnen beginnen in andere havens dan alleen de Sint Annabaai. Verder is bedongen dat CPS de noodzakelijke investeringen doet in kranen en kademuren en daarna ook onderhoud pleegt. Het gaat hier om een investering van 50 miljoen gulden. Na beëindiging van de concessie worden de kranen en kademuren ‘om niet’ aan Curaçao Ports Authority (CPA) in eigendom overgedragen. CPS zal verder jaarlijks een concessievergoeding betalen aan CPA van 1 miljoen gulden. Omdat CPA in feite als verhuurder optreedt, kan deze instelling tot slot regels stellen over het gebruik van de havenkranen, de kaden en de te leveren prestaties.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.