Van onze correspondent
Den Haag - Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten polsen of zij samen met Nederland - in Koninkrijksverband - onderzoek willen doen naar ‘fout geld’.


De bewindsman verklaarde zich daar gisteren toe bereid in een debat met de Tweede Kamer over de vermeende verwevenheid van onder- en bovenwereld op Curaçao en Sint Maarten.
In de ogen van een ruime meerderheid in de Kamer zijn internationale criminele organisaties geïnfiltreerd in het openbaar bestuur van beide landen en laten zij zich ook faciliteren door politici.
Met name casino’s en loterijen zouden daardoor in staat worden gesteld om winsten uit drugs-, wapen- en mensenhandel wit te wassen. SP-Kamerlid Ronald van Raak greep het debat aan om een motie in te dienen waarin Plasterk wordt opgeroepen er een Koninkrijksaangelegenheid van te maken.
De minister kon zich daarin vinden. Hij verklaarde de motie als een aanmoediging van zijn beleid te zien en zegde toe de wens van de Kamer om onderzoek te doen naar illegale geldstromen in het Caribisch deel van het Koninkrijk aan de andere landen voor te leggen.
Plasterk voegde eraan toe ook bereid te zijn er geld voor vrij te maken.

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.