Van onze correspondent
Den Haag - De Tweede Kamer stemt vandaag over het voorstel van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties om de Raad van State om voorlichting te vragen naar aanleiding van de aanwijzing die Aruba vorig jaar heeft gekregen.
De Nederlandse meerderheid in de Rijksministerraad besloot toen om gouverneur Fredis Refunjol te verbieden de door de Staten vastgestelde begroting 2014 te ondertekenen en deze eerst door het College financieel toezicht te laten toetsen.
Gesteund door staatsrechtgeleerden trok de regering van Aruba de rechtmatigheid van de aanwijzing in twijfel, maar omdat het Statuut op dit punt niet de mogelijkheid biedt bezwaar aan te tekenen had het eiland zich er maar bij neer te leggen.

De regeringspartijen VVD en PvdA hebben zich maandenlang verzet tegen het voorstel van D66 en CDA om het geschil aan de Raad van State voor het Koninkrijk voor te leggen, maar lijken zich er, nu een oordeel er materieel niet meer toe doet, bij neer te leggen.

De vragen waarover de Raad zich zal gaan buigen, zijn in samenspraak met de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten opgesteld. De Raad heeft al gauw twee maanden nodig om een standpunt in te nemen. Maar daarvoor is het eerst nodig dat een Kamermeerderheid vandaag met de procedure instemt.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.