Van onze correspondent
Den Haag - De Tweede Kamer stemt vandaag over het voorstel van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties om de Raad van State om voorlichting te vragen naar aanleiding van de aanwijzing die Aruba vorig jaar heeft gekregen.
De Nederlandse meerderheid in de Rijksministerraad besloot toen om gouverneur Fredis Refunjol te verbieden de door de Staten vastgestelde begroting 2014 te ondertekenen en deze eerst door het College financieel toezicht te laten toetsen.
Gesteund door staatsrechtgeleerden trok de regering van Aruba de rechtmatigheid van de aanwijzing in twijfel, maar omdat het Statuut op dit punt niet de mogelijkheid biedt bezwaar aan te tekenen had het eiland zich er maar bij neer te leggen.

De regeringspartijen VVD en PvdA hebben zich maandenlang verzet tegen het voorstel van D66 en CDA om het geschil aan de Raad van State voor het Koninkrijk voor te leggen, maar lijken zich er, nu een oordeel er materieel niet meer toe doet, bij neer te leggen.

De vragen waarover de Raad zich zal gaan buigen, zijn in samenspraak met de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten opgesteld. De Raad heeft al gauw twee maanden nodig om een standpunt in te nemen. Maar daarvoor is het eerst nodig dat een Kamermeerderheid vandaag met de procedure instemt.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).