PAIS: Bisdom Willemstad doet veel moeite om gebeurtenissen te verhullen.


Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er moet snel een discussie gevoerd worden over de verantwoordelijkheid van de rooms-katholieke kerk voor het gedrag van haar geestelijken. Dat meent regeringspartij PAIS.
De partij signaleert dat het seksueel misbruik door katholieke geestelijken de afgelopen tijd heel erg prominent naar voren is gekomen en betuigt haar medeleven met de slachtoffers van seksueel misbruik. Ook stelt PAIS zich ervan bewust te zijn dat het verschijnsel zich niet alleen in kerken, maar ook bijvoorbeeld in gezinnen, sportverenigingen en op scholen voordoet. De partij beperkt zich tot het misbruik binnen de katholieke kerk. ,,En wel omdat wij hebben gemerkt hoeveel moeite het Bisdom Willemstad doet om deze gebeurtenissen te verhullen, ze onder het tapijt te schuiven, studiereizen verzint, of de schuldige priesters naar een andere bestemming uitzendt in plaats van dat het probleem wordt aangepakt en de koe bij de horens wordt gevat.”
Deze zaken zijn vooral relevant omdat de katholieke kerk een belangrijke rol vervult als morele autoriteit op het eiland, zo oordeelt de partij. PAIS stelt dat het voor de katholieke kerk op Curaçao tijd is om antwoord te geven op de volgende vragen: ,,Wat zijn de criteria die de kerk in acht neemt om kandidaten te selecteren om pater te worden? Vallen daar ook psychologische tests onder waar pedofilie en andere afwijkingen aan het licht worden gebracht?” Dat zijn enkele vragen die volgens de partij beantwoord moeten worden. Ook wil PAIS weten welke controlemechanismen de kerk heeft en wat de procedures zijn bij het behandelen van klachten. ,,Wat zijn de disciplinaire maatregelen die er worden genomen? Blijft de overheid het salaris doorbetalen ondanks het feit dat een pastoor tegen de regels in handelde?” zo vraagt de partij zich af. ,,Is het bisdom verplicht om in het geval een geestelijke niet volgens de regels handelt, dit aan de overheid te melden?” 
Andere dingen die PAIS zich afvraagt zijn: ,,Wat voor soort kerk wil ik zijn en welke rol wil ik binnen de samenleving hebben?” Indien het antwoord is dat men voor de kerk een rol ziet als opvoeder met normen en waarden, dat deze een taak heeft als rolmodel, dan moet de kerk haar verantwoordelijkheid nemen en het vertrouwen in het instituut herstellen, aldus PAIS. ,,Dit zal betekenen dat men ophoudt met verstoppertje spelen, dat men ophoudt om financiële overwegingen mee te laten spelen bij het eventueel toekennen van een schadevergoeding, dat de fouten erkend worden en men met de opperste transparantie de tekortkomingen aanpakt en voorkomt dat deze zich blijven herhalen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).