Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Om veiligheidsredenen zijn de ‘gevaargevoelige’ lessen voor timmerman, stoffeerder, confectie en autocare in de strafgevangenis SDKK stopgezet, maar er worden wel muziek-, taal- en computerlessen verzorgd.

Dat laat de minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS) in een schrijven aan Statenlid Jacinta Scoop-Constancia (MFK) weten. Ook laat hij weten dat er nog geen samenwerking is gezocht met andere gevangenissen in de regio. ,,We zijn druk bezig geweest met de implementatie van het Geïntegreerde Plan van Aanpak op basis waarvan SDKK kan voldoen aan de vereisten van het European Committee for the Prevention of Torture (CPT). Met het contact leggen met andere gevangenissen in de regio zal dit jaar begonnen worden”, aldus Navarro.

Op dit moment is binnen het kader van het plan van aanpak 6 miljoen gulden geïnvesteerd van de in totaal 14 miljoen gulden begrote gelden. Met dit geld zijn celblokken en het dak gerenoveerd, is een veiligheidssysteem ingevoerd en ook een nieuw administratiesysteem. De projecten gaan nog door tot 2016. Sommige projecten hebben achterstand opgelopen vanwege het uitblijven van financiering van het Land.

En over financiering gesproken, ook van een publieke campagne om een betere acceptatie van ex-gevangenen in de samenleving mogelijk te maken, is niets gekomen vanwege het gebrek aan financiële middelen. De minister legt hierover uit: ,,De reclassering was met deze taak belast. Maar in 2012 is er veel personeel weggegaan bij deze instelling. Per 1 februari van dit jaar zijn vier nieuwe medewerkers aangetrokken, en er is nog meer personeel nodig. Omdat er gebrek was aan personeel is toentertijd besloten het voorlichtingsproject onder te brengen bij het ministerie van Justitie zelf, maar ook hier waren de financiële middelen niet beschikbaar. De campagne zal pas beginnen als de reclassering voldoende op sterkte is.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).