Topman Chicu Capriles spreekt van ‘lastige economische omgeving’.

Van een onzer verslaggevers Willemstad - De MCB Groep heeft over 2014 een winst na belastingen van 140 miljoen gulden geboekt. Dat is iets minder dan de 146,6 miljoen van een jaar eerder, maar 2013 was wat winst betreft sinds 2010 het topjaar. ,,De resultaten van 2014 vertonen een kleine operationele groei van 1 procent, ofwel 712.000 gulden, en dit is een reflectie van de lastig

mcbdirectie

e economische omgeving waarin de groep opereert”, aldus president-directeur Lionel ‘Chicu’ Capriles van de grootste bank van de Dutch Caribbean met hoofdkantoor op Curaçao. De MCB publiceert vandaag de financiële resultaten. De marginale groei van de inkomsten, gecombineerd met een toename met 4 procent van de kosten, heeft ervoor gezorgd dat het nettoresultaat na belastingen is gedaald ‘tot een nog altijd zeer gezond bedrag van 140 miljoen’. Zo stelt de directeur in een toelichting vast. In het lopende jaar, 2015, is de MCB al begonnen met de voorbereidingen op het 100-jarige bestaan in 2016. De winst is gerealiseerd over een eigen vermogen per eind 2014 van 716,5 miljoen (was 671 miljoen eind 2013). Deze toename met 7 procent bevestigt naar eigen zeggen ‘de grote financiële slagkracht van onze groep’. 

De MCB is voor bijna de helft in handen van The Bank of Nova Scotia in Canada. Het balanstotaal is het voorbije jaar fors opgeklommen met 8 procent naar 6.665 miljoen (bijna 6,7 miljard) van 6.180 miljoen een jaar eerder. In dit tempo overstijgen de activa in 2015 vermoedelijk de 7 miljard-grens. MCB Groep, actief op alle eilanden van de Dutch Caribbean, beheert niet minder dan 5.670 miljoen gulden (bijna 5,7 miljard) aan spaargelden en deposito’s van rekeninghouders en cliënten. Dat was twaalf maanden daarvoor nog 5.120 miljoen. Een stijging met 9 procent. Veel minder scherp is de leningenportefeuille gegroeid: van 4.039 miljoen naar bijna 4.076 miljoen. Het is waarschijnlijk in verband hiermee dat Capriles verwijst naar een ‘lastige economische omgeving’. De kredietmarkten Curaçao en Sint Maarten vertoonden zelfs een krimp; de groei - consumentenleningen - komt dan ook voornamelijk voor rekening van Aruba, waar de MCB opereert als Caribbean Mercantile Bank (CMB). ,,De leningen in onze leningenportefeuille bleven goed verspreid voor wat betreft type klanten, grootte, looptijd en sectoren”, verklaart topman Capriles, die samen met de overige directieleden Michael de Sola en de vorig jaar aangetreden Ian de Silva leiding geeft aan 1.502 werknemers verspreid over Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba en het kantoor in Amsterdam.
 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.