Willemstad - De verbetering in de economische conjunctuur van Curaçao zette ook in het vierde kwartaal van 2014 door.


Dit blijkt uit de Conjunctuurmonitor van de Kamer van Koophandel (KvK). ,,In het derde kwartaal van 2014 werd het herstel nog voornamelijk gedragen door het toerisme. In de laatste drie maanden van vorig jaar trad ook verbetering op in de bouwsector, de logistieke sector, de consumptieve bestedingen door gezinnen en utiliteiten,” aldus de KvK in een toelichting tegenover het Antilliaans Dagblad.
Al met al is sprake van een ‘verbreding van de basis van economisch herstel’ ten opzichte van het derde kwartaal. ,,In de constructiesector is er sprake van een kentering na vier kwartalen opeenvolgende daling van activiteiten.” Ten opzichte van de langere termijn is er echter nog steeds wel sprake van een laag niveau van activiteit.
Ook bij de categorie consumptieve bestedingen door gezinnen zijn er veranderingen ten goede opgetreden, signaleert de Conjunctuurmonitor. De KvK legt uit: ,,De daling sinds eind 2012 van de consumptieve leningen is in 2014 gestopt en de bestedingen aan luxe goederen laat een voorzichtig herstel zien.”
In de Curaçaose logistieke sector komt de toename van economische activiteit vooral tot uitdrukking in toenemende zeehavenactiviteiten. Eerder waren er al berichten afkomstig van andere bronnen over meer scheepsverkeer en toegenomen containerafhandelingen.
Bij de positieve ontwikkeling is volgens de Kamer van Koophandel wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. Voor de groei in het toerisme geldt ook in het vierde kwartaal, dat deze voor een belangrijk deel moet worden toegeschreven aan het Venezolaans toerisme. Bovendien is de gemiddelde kamerprijs van hotels in 2014 ten opzichte van 2013 met circa 3,5 procent, inclusief prijsinflatie, gedaald.
De KvK verder op basis van de jongste Conjunctuurmonitor: ,,De aanhoudende daling van de investeringen in de private sector is reden tot zorg. De bedrijven in de private sector zijn sinds begin 2013 terughoudend met het aangaan van leningen en ook de groei van hypotheekleningen door bedrijven is afgevlakt sinds begin 2013.”
Positief is wel dat - ondanks de terughoudendheid bij het aangaan van leningen - er indicaties zijn dat de investeringen in vlottende kapitaalgoederen (machines en dergelijke) in de tweede helft van 2014 licht aantrekken.
Een laatste kanttekening betreft de consumptieve bestedingen. De meeste indicatoren laten weliswaar een verbetering van de consumptieve bestedingen zien, maar de ontwikkeling ten aanzien van de hypothecaire leningen door gezinnen vormt daarop een uitzondering.
,,Vanaf het vierde kwartaal van 2013 zijn consumenten voorzichtiger geworden met het aangaan van grote financiële verplichtingen”, zo registreert de Conjunctuurmonitor. ,,Kwam dit eerst nog tot uitdrukking in een afname van de groei, sinds het derde kwartaal van 2014 is er sprake van een daling van de hypothecaire leningen en deze zet door in het vierde kwartaal.” Het is daarom volgens de KvK ‘nog te vroeg om te kunnen spreken van een herstel van het consumentenvertrouwen’.
Het herstel van de economische conjunctuur in het vierde kwartaal van 2014 komt ook in de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) tot uitdrukking gekomen. De afname van het bbp over de laatste twaalf maanden wordt geschat op -0,75 procent. Dit was in het derde kwartaal nog -1 procent op basis van nu beschikbare data. Aldus de KvK.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.