Vervallen wetgeving weer snel op tafel.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er ligt een machtigingswet op tafel om alle wetgeving die na 10 oktober 2010 op de zogenoemde ‘negatieve lijst’ terecht is gekomen sneller en gemakkelijker op de ‘positieve lijst’ te krijgen. Het gaat om de zogenoemde Landsverordening tijdelijke delegatie ten behoeve van reparatie negatieve lijst.
Het initiatief komt van de partij PAIS. Partijleider Alex Rosaria motiveert de machtigingswet als volgt: ,,De lijst van wetgeving die op de negatieve lijst is gekomen na de staatkundige ontmanteling, is schrikbarend lang. Het is belangrijk dat hier met spoed iets aan gedaan wordt. Met deze machtigingswet kunnen de wetten op de negatieve lijst, snel op de positieve lijst terechtkomen. Onze samenleving snakt ernaar dat sommige zaken die nu ineens niet meer wettelijk geregeld zijn, weer goed onderbouwd en wettig worden.”
In de Memorie van Toelichting (MvT) worden de wetten genoemd die ‘per abuis’ op de negatieve lijst zijn komen te staan. Om enkele te noemen: de Politieregeling 1999, Landsverordening raden voor de volksgezondheid, Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid, Eilandsverordening vaste en chemische afvalstoffen, Eilandsverordening brandweer Curaçao en Eilandsverordening bureau Economische Ontwikkeling. Om een praktisch voorbeeld te geven van de last die de burger hiervan ondervindt, wordt in de MvT geschreven: ,,Er wordt melding gemaakt van niet uit te houden situaties, waarbij bijvoorbeeld afval wordt verbrand zonder de nodige toestemming of afval wordt gestort op openbare wegen, zonder respect voor mens en natuur en waartegen niet opgetreden kan worden, vanwege het ontbreken van een wettelijke basis hiertoe. Immers in bovengenoemde gevallen had de politie op basis van de Eilandsverordening bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap, die op de negatieve lijst staat, kunnen optreden tegen de personen die zonder toestemming afval verbranden of afval op openbare wegen storten.” Een ander voorbeeld is het belastingcontroleorgaan dat geen wettelijke basis meer heeft. ,,Er wordt niet over geklaagd, omdat de dienst is blijven bestaan”, aldus de MvT, maar, zo wordt vervolgd: ,,Willen wij deze situatie nog langer handhaven in ons land? Willen wij op deze manier blijven opereren, zonder wettelijke basis voor bepaald overheidsoptreden en wettelijke regels voor de burger?”

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).