Geheimhoudingsbeding in akte tussen luchthaven en Dabboussi.
Van een onzer verslaggevers
Kralendijk/Willemstad - Rondom de erfpachtverlening door luchthavenoverheidsbedrijf Bonaire International Airport (BIA) aan Dabboussi Real Estate lijkt een waas van geheimzinnigheid te hangen. Die wordt door het ongebruikelijke geheimhoudingsbeding in de erfpachtakte versterkt.
Zo pal voor de verkiezingen deze week, roept deze kwestie volgens direct betrokkenen en gedupeerden veel vragen op met vooralsnog weinig antwoorden. BIA is een overheids-nv maar het luchthavenbedrijf hoeft zich - anders dan de overheid zelf - niet te storen aan de Wet openbaarheid van bestuur (WOB BES).
Op het bewuste erfpachtperceel staan nu al enige tijd enkele containers in de rode kleur geschilderd. Sommigen zien hier de Avis-kleur in; JAD’s Motors nv opereert onder de naam Avis Car Rental Bonaire en wordt bestuurd door Dabboussi Holding bv, waarvan de directeur en vermoedelijke eigenaar de 40-jarige Mohamad Ahmed Dabboussi is, tevens directeur van Dabboussi Real Estate.
Het is voor stakeholders en observanten op het eiland nauwelijks voor te stellen dat dit de ontwikkeling is van het stuk grond, zoals vooralsnog vaag in de erfpachtakte is bepaald en dat dit een General Aviation and Tourist Service Center met business- en office-units moet worden. Ook omdat het perceel sinds de ondertekening van de erfpachtakte in december 2014 vol staat met huurauto’s van Avis.
Uit de met een beroep op de WOB BES door enkele autoverhuurders van de Bonairiaanse overheid verkregen stukken blijkt dat BIA over de erfpachtverlening en het doel daarvan alleen met de aandeelhouder van Dabboussi Real Estate zaken heeft gedaan. Als overheidsvennootschap, vooral ook nog als de eigenaar en exploitant van de luchthaven, had van BIA mogen worden verwacht dat zij ook andere geïnteresseerden de gelegenheid had gegeven om mee te dingen naar de erfpachtverwerving en het ontwikkelen daarop van bedoeld General Aviation and Tourist Service Center.
Vreemd genoeg, aldus geraadpleegde experts op dit gebied, is nog niets vastgesteld inzake de uitwerking van en concrete plannen voor het genoemde servicecenter. Volgens de tekst van de erfpachtakte, zoals deze per afschrift in de openbare registers is ingeschreven, hoeft dit ook nog niet bepaald te zijn. ,,Het had meer voor de hand gelegen dat BIA haar vereisten op dit punt vooraf kenbaar had gemaakt en had bepaald dat de erfpachter zich hieraan zou moeten houden”, vertelt een deskundige.
Sterker nog, het is überhaupt heel ongebruikelijk dat luchthavens stukken grond in erfpacht uitgeven. Nota bene grond die BIA in maart 2002 in eigendom overgedragen kreeg van het toenmalige Eilandgebied Bonaire, toen bestemd voor de aanleg van parkeerplaatsen in verband met de uitbreiding van de airport.
Luchthavens behouden meestal zo veel mogelijk hun vastgoed in eigendom om dit door middel van concessies en andere overeenkomsten, op basis van de voor de airport zelf zo voordelig mogelijke condities, door marktpartijen te laten exploiteren. Hiermee wordt ook bereikt dat de luchthaventop ongeoorloofde concurrentie tussen concessiehouders onderling voorkomt.
Met de erfpachtuitgifte aan Dabboussi Real Estate wordt niet alleen naar eigen zeggen de overige autoverhuurders ‘ongeoorloofde concurrentie aangedaan’, maar potentieel ook de overige concessionarissen op Flamingo Airport Bonaire, zoals de winkels, bars en restaurants.
Wat dit betreft is Dabboussi Real Estate blijkbaar aan weinig tot geen beperkingen gebonden. De erfpachtakte verwijst naar een Memorandum of Understanding (MoU) tussen haar en BIA. Slechts concept hiervan is bekend via de verkregen informatie op grond van de WOB BES. De definitieve MoU-tekst is gehecht aan de erfpachtakte en vormt met deze akte een onlosmakelijk geheel; deze overeenkomst komt echter niet voor in de openbare registers.

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.