Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Federashon Otrobanda is ‘zeer betrokken en geïnteresseerd in de economische spin-off die het project Hospital Nobo Otrobanda (HNO) zal hebben’.

Daarom is voor deze organisatie een speciale presentatie georganiseerd. Dit vond plaats in het eigen buurtcentrum van de vereniging waar behalve de situatieschets van de omgeving ook veel details van de buiten- én de binnenkant van het nieuwe ziekenhuis aan bod zijn gekomen. Ook de virtuele ‘walk thru’, die op de Facebookpagina van HNO te zien is, is daarbij getoond.

HNO is gepresenteerd bij Federashon Otrobanda in het Sentro di Bario Otrobanda. FOTO USONA

De federatie is niet alleen toehoorder geweest, maar heeft ook eigen ideeën naar voren gebracht. Zo is aandacht geweest voor de bijdrage die de jeugd kan hebben in het project. ,,Usona (trekker van het HNO-project, red.) zal in overleg met de overheid bekijken welke mogelijkheden er zijn om deze groepen in Otrobanda nog meer te betrekken bij het project”, zo wordt door de organisatie beloofd. Volgens de federatie zou het zeer goed zijn als er nu gestart kan worden met opleidingen voor de jeugd van Otrobanda.

Wanneer HNO dan zijn deuren opent in 2017, hebben zij hun opleiding afgerond en zijn zij klaar om in HNO een functie te bekleden. Gedacht wordt aan jobs in bijvoorbeeld de ziekenhuiskantine, schoonmaak en beveiliging. Voorzitter van de federatie, Jonathan Plantijn, geeft aan dat het een mooie gelegenheid zou zijn om jonge ambassadeurs in de wijk in te zetten. De groep van de Federashon Otrobanda heeft tot slot een rondleiding gekregen op het bouwterrein.

 

 

 

 

 

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).