Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De Staten heeft zich gisteren tijdens een Centrale Commissievergadering gebogen over de Landsverordening verhoging leges paspoorten waarmee voortaan voor de uitgifte van een paspoort 200 gulden moet worden betaald in plaats van de huidige 100 gulden.
Verschillende parlementariërs uitten zich kritisch over de verhoging van het bedrag dat met het aannemen van dit wetsontwerp voor een paspoort moet worden betaald. Fractievoorzitter en tevens leider van MFK, Gerrit Schotte, vroeg zich af hoe het komt dat overal ter wereld prijzen worden verlaagd en de prijzen alleen op Curaçao blijven stijgen. ,,Wat zijn de factoren waardoor we nu met deze verhoging te maken krijgen? Waar ligt dat aan?”, aldus Schotte. ,,Bovendien dacht ik dat vorig jaar gezegd werd dat 2015 het jaar van het teruggeven werd. Nou, dit lijkt verdacht veel op nog een maatregel.” Het Statenlid liet weten het betreurenswaardig te vinden dat de ‘illusie is gecreëerd bij het volk dat er dit jaar terug zou worden gegeven aan de gemeenschap’. ,,Er is een verkeerd beeld geprojecteerd over de inkomsten van de regering.” Schotte wil van minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening (PAIS) weten waarom - en wat er bij Kranshi is gebeurd waardoor - er nu opeens meer geld moet worden gevraagd voor een paspoort. ,,We gaan toch niet klakkeloos de prijs verhogen zonder te vragen wat er daadwerkelijk aan de hand is? Zoals een struisvogel met zijn kop in het zand? Waarom de verhoging? Omdat Nederland het zegt? Nee, we moeten uitleg eisen.”
Andere Statenleden plaatsten ook hun twijfels bij de verhoging en gaven aan nog over onvoldoende informatie te beschikken over de reden waarom dit wordt gedaan. Zo ook onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang, die aangaf dat het belangrijk is dat de regering genoeg informatie en goede argumenten geeft voor het verhogen van de prijzen voor een paspoort. ,,Wanneer het volk om een uitleg vraagt, moeten wij dat kunnen uitleggen zodat het begrepen wordt”, aldus de parlementariër.
Vanaf maart 2014 is de geldigheidsduur van paspoorten voor personen van 18 jaar en ouder verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor zijn de leges verschuldigd aan het Rijk verhoogd ter compensatie van het verlies aan inkomsten door de vermindering van het jaarlijks aantal uit te geven paspoorten, aldus de Memorie van Toelichting (MvT). Voor de verlenging van de geldigheidsduur werden er op Curaçao jaarlijks 1.700 paspoorten per maand verstrekt. De kosten die betaald worden, dienen ook ter dekking van het aantal jaren dat het paspoort geldig is. Omdat de uitvoeringsorganisatie intussen wel op volle kracht blijft draaien, is het duidelijk dat de kosten voor het tien jaar geldende paspoort omhoog moeten gaan, zo wordt nader in de MvT toegelicht.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).