Aan de aanwijzing die de Rijksministerraad (lees: Nederland) op 17 oktober aan Sint Maarten gaf, is zeer waarschijnlijk geen uitvoering gegeven.
Het kabinet Rutte besloot nadat de UP van Theo Heyliger als grote winnaar uit de verkiezingen te voorschijn kwam, om kandidaat-bewindslieden aan een eigen screening te onderwerpen. Daartoe gaf ‘Den Haag’ gouverneur Eugene Holiday via de RMR per Koninklijk Besluit de opdracht.
De gouverneur werd daarbij gedwongen gebruik te maken van onderzoekers die door minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zouden worden aangewezen. Het ging onder meer om agenten van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD.
Twee bronnen hebben onafhankelijk van elkaar tegenover deze krant berichten bevestigd die al enige tijd in de Haagse wandelgangen de ronde doen: gouverneur Holiday zou geen medewerking hebben verleend aan de Nederlandse interventie, omdat die strijdig zou zijn met de regelgeving in het Koninkrijk.
Dat de door Plasterk opgelegde extra screening ook als een gebrek aan vertrouwen in het beoordelingsvermogen en onafhankelijkheid van Holiday kon worden opgevat, zou geen rol hebben gespeeld. Die zou zich uitsluitend door - objectieve - juridische argumenten hebben laten leiden.
De afwijzing van enkele door formateur Heyliger voorgedragen kandidaten is volgens de bronnen louter op grond van de eigen Sint Maartense screeningsregels - de strengste van het Koninkrijk - gestoeld.
Staatsrechtgeleerden hadden eerder al hun vraagtekens geplaatst bij de rechtmatigheid om via aanwijzingen aan de gouverneurs in te grijpen en hen zo in een onmogelijke positie tegen opzichte van hun eigen regering te manoeuvreren.
Het (stille) verzet van Holiday kan verklaren waarom Plasterk bij het eenzijdig instellen van integriteitstoezicht op Sint Maarten voor een andere weg kiest, te weten een dwingende Algemene Maatregel van Rijksbestuur. Nadeel (voor hem) van zo’n procedure is dat de Raad van State vooraf om advies moet worden gevraagd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).