Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Papiamentstalige ochtendkrant Bala moet de berichtgeving over voormalig Pueblo Soberano-minister Jeanne-Marie Francisca binnen twee dagen na het vonnis in kort geding rectificeren, op straffe van een dwangsom van 5.000 gulden voor iedere dag dat rectificatie achterwege blijft.

Dat heeft rechter Beukenhorst gisteren gevonnist. Ook moet de krant Francisca een bedrag van 1.000 gulden - niet de gevorderde 5.000 gulden - aan schadevergoeding betalen en draait de Bala op voor de proceskosten ter waarde van 1.897,95 gulden.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de Bala gedwongen wordt een rectificatie te plaatsen. Afgelopen vrijdag vonniste dezelfde rechter in de zaak die Werner Wiels en Lissette Bor tegen de krant aanspanden, dat de Bala niet alleen moest rectificeren maar ook de proceskosten van 1.897,85 moest betalen.

In de zaak Francisca moet de krant nu op pagina 2 een rectificatie plaatsen waarin staat dat de Bala op 12 en 14 januari schreef dat de ex-bewindsvrouw kort na haar ontslag als minister een salaris van 15.000 gulden per maand in de petroleumsector zou genieten. Daarbij werd de suggestie gewekt dat Francisca deze inkomsten niet had opgegeven aan het bevoegde gezag, zodat deze niet in mindering konden worden gebracht op de uitkering die zij als ex-minister ontving.

Francisca zou deze baan onder druk van leden van Pueblo Soberano hebben opgegeven. ,,Bij vonnis van 23 februari 2015 heeft de rechter geoordeeld dat deze beschuldigingen, waarmee ernstig inbreuk wordt gemaakt op de eer en goede naam van Francisca, feitelijke grondslag missen en daarmee onrechtmatig zijn jegens haar. Er is dan ook aanleiding om naast rectificatie een voorschot op schadevergoeding toe te kennen van 1.000,00 gulden”, aldus het vonnis.

Beukenhorst motiveerde het toekennen van de 1.000 gulden schadevergoeding als volgt: ,,Het is strafbaar om naast een uitkering als ex-minister andere inkomsten te genieten die niet worden opgegeven aan het bevoegd gezag. De eer en goede naam van Francisca werden aangetast omdat de Bala haar beschuldigde van het niet opgeven van andere inkomsten terwijl zij een uitkering genoot.”

In de publicaties trachtte de Bala volgens de rechter een misstand aan de kaak te stellen. De krant wilde een halt toeroepen aan de tendens dat mensen met politieke banden en goede vrienden een goed en rijk leven kunnen leiden met fondsen van overheidsbedrijf Refineria di Kòrsou (RdK). ,,Ook dat verdient het om aan de kaak te worden gesteld”, zo stelde Beukenhorst, maar dan moeten de feiten wel kloppen.

De krant kwam niet verder dan het overleggen van een bankcheque van 6 januari 2015 voor een bedrag van 13.200,00 gulden voor Advance Consultancy, het bedrijf van de partner van Francisca. Dat bedrag komt niet overeen met de 15.000 gulden die de ex-bewindsvrouw ontvangen zou hebben, zo stelt Beukenhorst. Er zouden ook nog twee andere betalingen hebben plaatsgehad maar die zijn door de krant niet in het kort geding gebruikt.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).