PAIS: Venezuela kan niet zomaar beslissen zich ons gebied toe te eigenen.


Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In een brief aan premier Ivar Asjes - die tevens belast is met de portefeuille Algemene Zaken - eist coalitiepartij PAIS uitleg over eerder gedane uitspraken door de Venezolaanse president Nicolás Maduro dat het land zijn defensiegebied uitbreidt tot aan Sint Maarten toe - Curaçao hierbij ook inbegrepen.
PAIS-voorman Alex Rosaria stelt ongerust en verbaasd te zijn over de uitspraken van de Venezolaanse president, hetgeen volgens hem onze democratie in gevaar kan brengen. De politiek leider wil dat er zo snel mogelijk duidelijkheid wordt verschaft in deze zaak. ,,Het kan toch niet zo zijn dat een land zomaar besluit zich ons gebied toe te eigenen?” zo vraagt Rosaria zich af. ,,Eén ding is zeker, als Statenlid kwam dit nieuwtje als een onaangename verrassing. We hebben hier helemaal geen informatie van.”
In een brief aan Asjes stelt Rosaria een tiental vragen. Zo wil hij onder andere weten of het besluit van Maduro is besproken en goedgekeurd tussen Venezuela en de Rijksministerraad en of Asjes dit zelf ook heeft goedgekeurd. ,,Was er activiteit via of op ons gebied dat verbonden is aan de verijdelde staatsgreep in Venezuela?” zo vraagt Rosaria. En: ,,Heeft u de consul-generaal van Venezuela in Willemstad gebeld voor nader uitleg?” Ook wil de leider van PAIS weten welke procedure gevolgd moet worden zowel op Koninkrijks- als op landelijk gebied, eer dit besluit in werking treedt en welke stappen Asjes van plan is te ondernemen om informatie te krijgen uit zowel Den Haag als Willemstad om het volk te informeren.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.