Minister gebruikt ‘halve waarheden’ om ingrijpen Den Haag te rechtvaardigen.Door René Zwart Den Haag - Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt zich in de onderhandelingen met de regering van Sint Maarten niet aan de regels van ‘fair play’. Dat schrijft minister-president Marcel Gumbs in twee brieven waarvan de een gericht is aan zijn Nederlandse ambtgenoot Mark Rutte (VVD) in diens hoedanigheid van voorzitter van de Rijksministerraad en de ander aan Plasterk zelf. Aanleiding is de aangekondigde Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvRB) waarmee Den Haag de zeggenschap probeert op te eisen over de op te richten ‘Integrity Commission’. De bij elkaar 15 pagina’s tellende epistels, waarvan kopieën in handen zijn van deze krant, geven een ontluisterend inkijkje in de Nederlandse strategie om Sint Maarten onder Haags toezicht te dwingen en hoe Plasterk daarbij de Tweede Kamer een rad voor ogen heeft gedraaid. De toonzetting van beide brieven is zakelijk, niet verwijtend maar vooral constaterend. Onderbouwd met voorbeelden en verwijzend naar citaten reconstrueert Gumbs hoe Plasterk heeft toegewerkt naar de conclusie dat het zittend bestuur in Philipsburg niet te vertrouwen is. Gumbs beschrijft uitvoerig en gedetailleerd hoe de bewindsman niet alleen uitspraken uit de context haalt maar tevens ‘halve waarheden en onwaarheden’ inzet om het beeld te versterken dat ook zijn nog maar net aangetreden kabinet niet deugt en Nederland daarom wel moet ingrijpen. De premier vermoedt dat Plasterk welbewust een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Hij wijst op een document dat door de minister aan de RMR is gestuurd waarin met zo veel woorden staat dat het bereiken van overeenstemming met Sint Maarten ‘niet van toepassing’ is. Het feit dat Plasterk bovendien nooit inhoudelijk heeft willen reageren op voorstellen uit Philipsburg versterkt Gumbs’ veronderstelling dat de bewindsman, anders dan dat hij zegt, nooit serieus van plan is geweest een gezamenlijke regeling te treffen. De mededeling aan het slot van de brieven dat de Sint Maartense regering de AMvRB afwijst, zal niemand verrassen. Die doet zij op grond van een reeks juridische en staatsrechtelijke argumenten die in een nog eens 7 pagina’s tellende bijlage op een rijtje zijn gezet. Gumbs heeft in een aparte brief de Tweede Kamer op de hoogte gebracht waarom hij de handelwijze van kabinet Rutte ongepast vindt.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).