De aanhoudende dalende euro ten opzichte van de gulden is een medaille met een keerzijde.

Curaçaoënaars krijgen meer euro’s voor hun guldens; aan de andere kant krijgen Europeanen minder guldens voor hun euro’s. Slecht voor het toerisme uit Europa, maar goed voor de koopkracht van de inwoners van Curaçao, legt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) desgevraagd uit.
In de laatste weken van 2014 en de eerste weken van 2015 ging de euro hard onderuit ten opzichte van de dollar. Was de euro op 1 augustus 2014 nog 1,3431 dollar waard, op 14 januari 2015 kreeg je nog maar 1,1776 dollar voor één euro. Gisteren was de euro 1,1325 dollar waard. Dit is een waardedaling van ruim twaalf procent in krap een half jaar tijd.
De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS): ,,De aanzienlijke depreciatie van de euro in de afgelopen maanden heeft voor de economie van Curaçao gevolgen, maar deze gevolgen verschillen nogal, afhankelijk van de situatie van bedrijven en personen.” Zo is door de daling van de euro ten opzichte van de dollar Curaçao een duurder vakantieland geworden voor toeristen uit de eurozone. ,,Als de depreciatie verder aanhoudt, kan dit derhalve nadelige effecten hebben op de aantallen verblijfstoerisme uit landen uit de eurozone. De groei in het toerisme wordt zodoende getemperd door de lagere euro.” Van het totaal aantal verblijfstoeristen dat Curaçao jaarlijks bezocht is het merendeel afkomstig uit de eurozone.
Ook zullen de bestedingen van de toeristen uit de eurozone op Curaçao volgens de Centrale Bank kunnen dalen als gevolg van de lage euro. De totale bestedingen van toeristen uit de eurozone bedroegen in 2013 ruim 391 miljoen gulden, wat neerkomt op 37 procent van alle toeristenbestedingen op Curaçao.
Europese investeerders zullen eveneens de gevolgen van de dalende euro merken. ,,Door de depreciatie van de euro zullen nieuwe investeringen op Curaçao voor Europese investeerders duurder uitvallen. De dalende euro kan derhalve in 2015 een neerwaartse druk uitoefenen op de investeringen vanuit de eurozone. Maar voor wat betreft buitenlandse investeringen op Curaçao is de Europese markt niet de grootste”, relativeert de Centrale Bank. Op Curaçao komen de grootste buitenlandse investeringen met name uit Noord-Amerika. De Centrale Bank: ,,Voor het totaal aan buitenlandse investeringen op Curaçao zal de koers van de euro ten opzichte van de dollar dan ook niet direct veel effect hebben.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.