Willemstad - De ambtenarenvakbond Abvo vindt dat de overheid geen onderscheid mag maken tussen gepensioneerde ambtenaren zonder en met een duurtetoeslag.

Deze laatste groep wordt gevormd door ambtenaren die een toeslag krijgen op hun pensioen afhankelijk van het aantal dienstjaren. De pensioenen met een duurtetoeslag worden sinds 2012 niet meer geïndexeerd, terwijl andere gepensioneerden wel een geïndexeerd pensioen genieten. Ook de salarissen van actieve ambtenaren zijn sinds 2012 geïndexeerd. De Abvo beroept zich op het feit dat gepensioneerden met een duurtetoeslag vanaf 1995 tot 2012 wel mee geïndexeerd werden, maar daarna niet meer. De bond eist met terugwerkende kracht indexering vanaf 2012 voor de duurtetoeslagpensioenen.
Er is volgens de vakbond sprake van ongelijke behandeling en bovendien wordt het vertrouwensbeginsel geschonden, omdat er sprake is van een ‘gerechtvaardigde verwachting’ op indexering. Ook wordt gesteld dat het recht op ‘ongestoord genot geschonden wordt’, omdat er getornd wordt aan een ‘possession’. Dit argument is gebaseerd op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
Daarnaast wil Abvo ook gelijk ingaan op een nieuw wetsvoorstel waarbij voor beide categorieën gepensioneerden de indexering alleen plaatsvindt als het budget dat toelaat. Wat nu nog een onvoorwaardelijke indexeringsplicht is, wordt dan een voorwaardelijke indexeringsplicht voor iedereen. Abvo voert aan dat ‘het gebrek aan middelen’ geen reden mag zijn om de gepensioneerden met duurtetoeslag vanaf 2012 geen indexering meer te geven, terwijl andere groepen dat wel hebben gekregen. Het budget moest vanaf 2012 in elk geval nog voldoende geweest zijn, zo wordt aangevoerd.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.