Willemstad - Amparo Dos Santos is in 2013 op juiste wijze ontslagen. Dat heeft het Gerecht in Eerste Aanleg beslist. Het ontslag van president-commissaris Dos Santos in 2013 bij overheids-nv Curaçao Ports Authority (CPA) is conform de regels verlopen. Hiermee werd het verzoek van Dos Santos verworpen om zijn ontslag nietig te verklaren.
De rechter oordeelde dat commissarissen conform de statuten te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) kunnen worden ontslagen. Het is gangbaar dat commissarissen gehoord worden voorafgaand het ontslag. In het geval van Dos Santos is daaraan voldaan. Ook oordeelde de rechter dat de vergadering, waarin het besluit om Dos Santos te ontslaan werd genomen, rechtsgeldig was.
De rechter verwierp alle vorderingen van Dos Santos, maar stelde hem op één punt in het gelijk, namelijk dat de president-commissaris niet op de hoogte zou zijn geweest dat zijn broer directeur of aandeelhouder was van Safety Zone nv, een onderneming die een gebouw aan CPA verkocht. In de beoordeling van dit punt stelde het Gerecht: ,,Dos Santos heeft gemotiveerd betwist dat hij in enig familierechtelijke relatie staat tot een bestuurder of aandeelhouder van de de Safety Zone. Geen van de gedaagden is hierop ingegaan, terwijl zij anderszins niet duidelijk hebben gemaakt wie die relatie dan zou zijn of waarop de beschuldigingen van belangenverstrengeling gebaseerd zouden kunnen zijn.”
Statenlid Helmin Wiels stelde in februari 2013 dat, toen de CPA het gebouw in 2012 kocht, er sprake was van tegenstrijdige belangen. Het Gerecht besliste verder dat de partijen afzonderlijk voor hun eigen proceskosten opdraaien.
In februari 2013 verzocht toenmalig premier Daniel Hodge aan de Raad van Commissarissen van alle overheid-nv’s, inclusief de CPA, om per direct af te treden. Reden hiervoor was dat het wenselijk werd geacht dat bij het aantreden van een nieuwe regering de commissariaten zoveel mogelijk een weerspiegeling waren van het nieuwe kabinet. Dos Santos weigerde echter om af te treden.
Na de verklaringen van Wiels stelde de toenmalige minister van Economische Ontwikkeling, Steven Martina, vragen aan de directeur van de CPA en Dos Santos over de beraadslaging en besluitvorming bij de aanschaf van het gebouw van de Safety Zone. Die vragen werden gelijk door Dos Santos beantwoord, maar later verklaarde Martina dat zijn vertrouwen in de Raad van Commissarissen was geschaad, en legde ook uit waarop dit was gebaseerd. In een door de directeur van de CPA bijeengeroepen AVA van 31 mei 2013, stond het ontslag van Dos Santos op de agenda en de benoeming van nieuwe commissarissen. De minister van Economische Ontwikkeling, vertegenwoordiger van het land als grootste aandeelhouder in CPA, en Korpodeko, ook aandeelhouder van de nv, zouden daarbij ook aanwezig zijn.
Op het moment dat Dos Santos de vergadering opende, waren noch de minister noch Korpodeko aanwezig. De president-commissaris droeg in die vergadering de CPA-directeur op om onderzoek te doen naar de aantijgingen aan zijn adres en sloot hierna de vergadering. Enige tijd later arriveerden de minister en de vertegenwoordiger van Korpodeko.
In afwezigheid van de president-commissaris en leden van de Raad van Commissarissen werd een voorzitter en een secretaris aangewezen. In die vergadering is alsnog het ontslag van Dos Santos behandeld en het besluit gevallen om hem te ontslaan. In dezelfde vergadering is ook besloten om vier nieuwe commissarissen en een nieuwe president commissaris te benoemen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).