Sociale impact Curaçao groot
Willemstad - Het is algemeen bekend dat ongeveer 30 procent van alle nieuwe kankergevallen wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Op Curaçao tracht het Prinses Wilhelmina Fonds (PWF) de bevolking bewust te maken dat gezonde keuzes, zoals het niet roken, gezond eten, voldoende bewegen en een gezond gewicht, zaken die een belangrijke preventieve rol spelen bij de strijd tegen kanker. Naast individuele keuzes van mensen moeten volgens het PWF ook de overheid en bijvoorbeeld bedrijven investeren in mensen om hen in staat te stellen die gezonde keuzes te maken. Het PWF staat daarom voor de stelling van de internationale organisatie voor kankerbestrijding, Union for International Cancer Control (UICC), namelijk ‘een gezonde keuze, dat moet samen kunnen’.
PWF wil vandaag bijzondere aandacht voor deze stelling en haar organisatie op Curaçao want vandaag is het Wereldkankerdag. Elke organisatie die op Wereldkankerdag de samenleving wil betrekken bij kankerbestrijding kan dat doen in het licht van vier thema’s vastgelegd door UICC namelijk: gezonde keuze, vroege ontdekking, behandeling voor iedereen en kwaliteit van leven.
Hoe eerder kanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op een succesvolle behandeling. Op Curacao kennen wij twee belangrijke bevolkingsscreeningsonderzoeken op het gebied van kanker, namelijk het borstonderzoek en het onderzoek naar baarmoederhalskanker. Elke vrouw op het eiland krijgt een uitnodiging voor zo’n onderzoek als zij in de leeftijdsgroep valt van boven de 45 jaar. Deze uitnodiging komt van Fundashon Prevenshon, opgericht door de bekende oncoloog Bob Pinedo. Vrouwen kunnen zich overigens ook gratis op eigen initiatief laten onderzoeken bij deze stichting in Otrobanda. Het PWF steunt deze instantie al sinds haar oprichting in 2010. Daarnaast is het PWF al langere tijd bezig om ook mannen bewust te maken van prostaatkanker. Dit gebeurt middels symposia en diverse informatiecampagnes.
Wat het PWF daarbij voor ogen houdt, is dat iedereen, in de lijn van IUCC recht heeft op toegang tot een kwalitatief goede en effectieve behandeling en zorg, ongeacht over welke financiële middelen men beschikt.
PWF: ,,Gelukkig zijn de genezingskansen gestegen, na de diagnose en behandeling van kanker. Maar de impact van de ziekte en de behandeling, zowel emotioneel, mentaal, lichamelijk en op Curaçao vooral ook sociaal, is vaak jaren na de behandeling nog merkbaar. De diagnose kanker is in sommige gevallen zelfs de bekende druppel voor een op zich al zwakke sociale situatie van een gezin. Vaak heeft genoemde diagnose een dramatisch escalerend effect op gezinnen die dit treffen. Het PWF zet zich met het werk van haar sociaal werkers, op een bijzondere wijze in voor deze kwetsbare groep en is er trots op dat zij kan voorzien in hulp voor een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven voor deze groep. Dit kan zij slechts met behulp van haar trouwe sponsors, de steun van het bedrijfsleven van Curaçao en de particuliere steun van de gemeenschap. Het PWF hoopt dat de gemeenschap van Curaçao stil zal staan bij deze voor haar belangrijke dag en dat wij met zijn allen ‘samen’ nog veel meer kunnen betekenen voor diegenen in onze gemeenschap, die zich geconfronteerd zien met de diagnose kanker.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.