Kosten 10 miljoen euro per jaar, blijkt uit geheime notitie minister Plasterk
Den Haag - Nederland is van plan de komende twee jaar twintig miljoen euro extra te steken in de bestrijding van de criminaliteit op Sint Maarten.
Dat blijkt uit een geheime notitie waarvan een kopie in handen is van deze krant. Het ‘Voorstel aanpak ten aanzien van de rechtshandhaving op Sint Maarten 2015-2016’ is niet gedateerd, op blanco papier geprint en ook niet ondertekend, maar maakte deel uit van een dossier dat minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 16 januari aan de Rijksministerraad heeft voorgelegd.
Het bewuste document is mede namens minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie opgesteld en behelst, aldus de inleidende tekst ‘een voorstel tot aanpak van de acute knelpunten rechtshandhaving Sint Maarten’.
Uit niets blijkt dat de inhoud met de regering van Sint Maarten is afgestemd. Het voorstel op zijn merites beoordelend ligt het ook niet in de rede dat het kabinet Marcel Gumbs er ooit mee zal instemmen want als het aan Nederland ligt wordt minister Dennis Richardson van Justitie ten dele buitenspel gezet.
Uit het document kan worden opgemaakt dat Nederland bovenop de huidige sterkte aan rechercheurs en marechaussees nog eens zo’n 50 tot 55 functionarissen in Philipsburg wil stationeren. Aan salaris, huisvesting, ICT, reiskosten en beveiliging worden de kosten van de operatie op 10 miljoen euro per jaar geraamd.
De extra personele inzet betreft zowel opsporingsambtenaren ten behoeve van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), een speciale officier van justitie voor onder andere financieel-economische criminaliteit plus staf, een rechter-commissaris en ‘ervaren strafrechters uit de Nederlandse rechterlijke macht die voor langere of kortere tijd aan het Gemeenschappelijk Hof verbonden kunnen worden’.
De extra RST’ers - allen Nederlandse politiefunctionarissen onder wie specialisten - worden tewerkgesteld in een nog op te richten team dat onder leiding komt te staan van de procureur-generaal (PG). Deze legt voor de activiteiten van het team geen verantwoording af aan de minister van Justitie, maar aan het Justitieel Vierlandenoverleg (JVO) waarvan ook Curaçao en Aruba deel uitmaken.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.