Versnelde invoering ‘Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf’ nodig

Het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) is er financieel en organisatorisch erg slecht aan toe, maar door ‘het veld’ en adviseurs wordt geoordeeld dat minister Ben Whiteman (Pueblo Soberano) te voorbarig is door te stellen dat de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Toezicht (RvT) naar huis zouden moeten.


Het is de Sehos-top zelf geweest die het Uitvoeringsorgaan Stichting Ontwikkeling (Usona) eind 2014 heeft ingehuurd om een reddingsplan voor het ziekenhuis op te stellen. Daar staat de bewindsman van Gezondheidszorg in principe buiten.
Sehos bevindt zich al jaren in een uiterst lastige positie. Er zijn nu twee redenen die de situatie momenteel nóg acuter maken; de budgetkorting enerzijds en anderzijds het HNO-project (Hospital Nobo Otrobanda) in verband met de realisatie van het nieuwe ziekenhuis. Door de geïntroduceerde budgetfinanciering is het exploitatietekort van Sehos jaarlijks met 18 tot 20 miljoen gulden groter.
Volgens verkregen informatie heeft Stichting Overheidsaccountantsbureau (soab) berekent dat het tekort elke maand met ruim 1,5 miljoen toeneemt. Toch is redding van het Sehos mogelijk, als alle partijen daar maar voor voelen en zich daar ook gezamenlijk voor inzetten.
Onder ander een versnelde invoering van het zogeheten ‘Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf’ zou volgens de adviezen nu echt een must zijn. Het Sehos is op het moment geen eenduidige ziekenhuisorganisatie maar ‘een samenraapsel’ van veelal langs elkaar werkende sub-organisaties en individuen, waarbij de zelfstandige medisch specialisten vaak ‘hun eigen gang’ zouden gaan.
,,Specialisten moeten hun patiënten ‘s ochtends ontslaan en niet ‘s middags nadat ze klaar zijn in hun eigen ofisina’s”, zegt een ingewijden tegen het Antilliaans Dagblad. ,,De hoge specialistenkosten van de niet in dienst van het Sehos zijnde medici speelt een grote rol bij de uitgavenoverschrijdingen van de zorg in het algemeen.”
Usona gaf vrijdag aan de RvB en RvT een presentatie van de voorlopige bevindingen. Daaruit, mede op basis van soab, zou blijken dat Sehos afstevent op een technisch faillissement. Gezien de huidige hoge kosten staat de cashflow dusdanig onder druk dat al over enkele maanden het kredietlimiet zou worden overschreden.
In dat geval kan ook niet meer aan de betalingsverplichtingen worden voldaan, terwijl bekend is dat Sehos nu al een hoge schuld heeft aan leveranciers (naar verluidt zo’n 25 miljoen) met een achterstand van circa drie maanden.
Toch zijn er mogelijkheden om de komende jaren flink (verder) te bezuinigen, zelfs meer dan de opgelegde budgetkortingen van circa 1,5 miljoen per maand. Daarvoor moeten medicijnen en anderen ziekenhuisartikelen voordeliger worden ingekocht. Maar ook moet er efficiënter worden gewerkt bijvoorbeeld ten aanzien van de in-, door- en uitstroom van patiënten, een optimaler gebruik van de operatiekamers en toelating op de Eerste Hulp van alleen spoedeisende patiënten.
De opnameduur kan korter - die ligt nu veelal boven de Nederlandse normen bijvoorbeeld - en de bedbezetting is inefficiënt waardoor onnodig hoge zorgkosten worden gemaakt. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de medische staf die op medisch inhoudelijke gronden bepaalt wanneer de patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Bovenal heeft het Sehos - dat in principe later ook de exploitatie van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) op zich neemt - behoefte aan een goed geïntegreerde ziekenhuisorganisatie. Medici en andere professionals zetten hun beste beentje voor, maar ‘men werkt ongeorganiseerd en inefficiënt’, zoals de insider het verwoordt aan deze krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.