Willemstad - De Cubaanse ex-dwangarbeiders van het Curaçaose droogdok blijven doorgaan met het leggen van beslagen, totdat CDM aan de onderhandelingstafel komt om een schikking te treffen.

Onlangs is - met succes - in Singapore beslag gelegd op gelden die een scheepsrederij die klant is van CDM verschuldigd is voor uitgevoerde werkzaamheden in het Dok in het Schottegat. Pogingen van CDM om dit te voorkomen, hebben niets uitgehaald; ook het hoger beroep werd afgewezen.
Dit betekent dat niet de Curaçaose Dokmaatschappij, maar de Cubaanse voormalige werknemers de gelden bedoeld voor het Dok in ontvangst nemen. ,,Er worden wereldwijd beslagen gelegd bij klanten van CDM. In een aantal gevallen is al geld geïncasseerd”, aldus de advocaat Arend de Winter op Curaçao.
De zaak loopt al jaren. In 2008 kregen de Cubaanse ex-dwangarbeiders in een Amerikaans vonnis hun claim toegewezen. Dat bedrag is inmiddels met rente opgelopen tot 120 miljoen dollar.
Maar opnieuw verliest CDM een zaak omtrent een gelegd beslag, ditmaal dus in Singapore. De advocaten van de Cubaanse ex-dwangarbeiders hebben bij herhaling aangegeven dat zij met CDM willen onderhandelen ‘voor een veel lager schikkingsbedrag’, zegt De Winter.
,,De internationale reputatie van CDM en Curaçao blijft schade oplopen omdat het Amerikaanse vonnis wordt genegeerd. Ook het vinden van een strategische partner zal moeilijk - zo niet onmogelijk - blijven zolang CDM weigert om deze kwestie op te lossen.”
De Winter wijst erop dat het College financieel toezicht (Cft) recentelijk heeft laten weten dat zij de financiële risico’s van onder andere CDM mee laat wegen bij de beoordeling van de Landsbegroting. ,,Vroeg of laat zal er aan een oplossing gewerkt moeten worden. Wanneer neemt de regering haar verantwoordelijkheid?”
De jongste rechterlijke uitspraak is van The High Court of the Republic of Singapore en dateert van 26 januari. Curaçao Drydock Company (CDM nv) werd als de in het ongelijk gestelde partij tevens veroordeeld de drie - Alberto Rodriguez Licea, Fernando Hernandez en Luis Alberto Casanova Toledo - 6.000 dollar aan proceskosten te vergoeden. Maar dit bedrag is niets als gekeken wordt naar de totale toegewezen claim. Uit het vonnis wordt niet duidelijk om welke klant in Singapore het gaat. Ook niet wat de omvang is van het geldbedrag waar beslag op is gelegd met instemming van de rechters in Singapore.
Eerder, in september vorig jaar, ging het om 2,6 miljoen dollar die een internationale klant van het Dok niet aan CDM maar aan de voormalige werknemers moest afgeven. Dat besliste de rechter in de Amerikaanse staat Texas, namelijk de US District Court Southern District of Texas, Houston Division.
Deze krant berichtte toen dat hieruit blijkt dat de Cubanen met succes bij de klanten van CDM in het buitenland het hun toekomende geld kunnen ophalen. CDM krijgt niet betaald en loopt de inkomst voor geleverd werk mis. ,,Er zijn op dit moment meerdere beslagen waarover wordt geprocedeerd. Er ligt in totaal voor bijna 5 miljoen dollar onder beslag. De verwachting van de advocaten van de eisers is dat ook in die zaken de bedragen aan de Cubanen zullen moeten worden afgedragen”, berichtte deze krant vier maanden geleden.
Op 31 oktober 2008 werd een totale claim van 80 miljoen dollar toegewezen na een rechtsprocedure over schadevergoeding. Het betrof een vonnis dat de drie Cubaanse arbeiders hebben tegen CDM wegens ‘moderne slavernij’. Het Dok, een overheids-nv, heeft tot nu toe niet aan de veroordeling voldaan. Mede daarom is ook het Land Curaçao in de Verenigde Staten voor het gerecht gesleept, met het risico veroordeeld te worden voor dezelfde claim.
Elke mogelijke poging om een ‘nieuwe’ droogdokmaatschappij op te richten, zal volgens de advocaten worden opgewacht met de claim. Ook de nieuwe rechtspersoon zal te maken krijgen met de aanhoudende beslagen totdat de schuld aan de Cubanen is afbetaald. Voor het eerst laten zij via een raadsman weten te gaan ‘voor een veel lager schikkingsbedrag’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.