Willemstad - ,,Now is the time”, aldus Centrale Bank-president Emsley Tromp in zijn voorwoord bij het verslag over het derde kwartaal van 2014, om als overheid op overtuigende wijze de zwakke punten van het ondernemingsklimaat weg te werken.

Alleen dan kunnen de private investeringen weer fors toenemen en alleen op deze manier kunnen Curaçao en Sint Maarten profiteren van het verwachte internationale economisch herstel, in het bijzonder van de belangrijkste handelspartners.
Zo eindigt Tromp zijn ‘Report of the President’, dat altijd in het teken staat van een boodschap. Het overheidsbeleid moet gericht zijn, meent Tromp, op het faciliteren van investeringen in en door het bedrijfsleven. In dat kader moeten de inspanningen erop gericht zijn om een aantrekkelijker business-klimaat te scheppen.
,,Gedurende de afgelopen twee jaar was de focus primair gericht op het hebben van gezonde openbare financiën, terwijl weinig is bereikt om groei van de particuliere sector te stimuleren.” Nu is het de tijd om ook hier serieus werk van te maken.
Begin deze week publiceerde de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) het derde kwartaalverslag van 2014. Gedurende deze periode - van juli tot en met september - werd op Curaçao de economische krimp van -1 procent in 2013 omgezet in een zeer bescheiden groei van +0,1 procent. De inflatie op jaarbasis klom iets naar 1,2 procent aan het eind van september.
De beperkte groei die de CBCS noteert, werd gedreven door meer publieke bestedingen (hogere uitgaven en investeringen door de overheid, waarbij de investeringen voornamelijk voor rekening van de bouw van het nieuwe ziekenhuis komen). De particuliere bestedingen daarentegen daalden, vooral door een afname van de particuliere consumptie, hoewel de private investeringen juist weer toenamen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).