Eigenaar Joe Black: Bonboekjes FWNK moeilijk te kopiëren.
De bonboekjes die vorige week bij een controle zijn ingenomen, waren niet vervalst, zo heeft eigenaar Nelson Franklin Farah van de nummerverkoop Joe Black in een reactie tegenover deze krant verklaard. Deze krant meldde afgelopen week dat de politie, samen met medewerkers van BAB en het ministerie van Economische Ontwikkeling controles had verricht bij verschillende toko’s en minimarkten en hierbij stuitte op vervalste bonboekjes met daarop het logo van Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK). Vier personen hadden de namaak-bonboeken in hun bezit en hadden allemaal aangegeven nummers te verkopen voor een loterijhouder. Tijdens een gesprek met deze krant wilde minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling (PAIS) niet aangeven voor wie deze personen werkten, ‘omdat onderzoek eerst zou moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval was’.

Gisteren vernam deze krant echter van welingelichte bronnen dat het om de loterijketen Joe Black zou gaan. Farah wilde in eerste instantie geen reactie geven, maar stemde er later alsnog mee in om zijn visie op het gebeuren te geven. Volgens de eigenaar van Joe Black waren de bonboekjes niet vervalst en was er géén sprake van een fotokopie; het bewuste boekje was rood, zoals dat hoort wanneer het om nummers van zijn kantoor gaat. ,,Ik ben er 100 procent van overtuigd dat er een vergissing in het spel is, de bonnen van FNWK zijn moeilijk te kopiëren, ze hebben specifieke kenmerken die lastig te kopiëren zijn, vergelijk het met het kopiëren van een dollarbiljet”, aldus Farah in gesprek met deze krant.
Navraag bij FWNK zal volgens de loterijbaas uitwijzen dat de autoriteiten een fout hebben begaan. ,,Ga maar bij FWNK informeren, zij zullen moeten toegeven dat er een fout is gemaakt.”
Ook verantwoordelijk minister Palm van Economische Ontwikkeling zal volgens de nummerbaas mettertijd moeten toegeven dat hij verkeerd zat. ,,Minister Palm was er te veel op gebrand om iets aan de kaak te stellen en heeft toen veel te snel gehandeld en verkeerde conclusies getrokken.”
De vraag of de nummerbaas de schrijver is van een anonieme brief waarin nummerverkopers voor controles worden gewaarschuwd, laat Farah onbeantwoord. In de bewuste brief worden nummerverkopers geïnstrueerd bij een controle te zeggen dat ze voor iemand anders werken en de naam van de werkgever dus niet te noemen. Farah wilde wel een algemene opmerking plaatsen over de brief: ,,Er is niets mis met de brief. Er wordt gewaarschuwd voor controles en er wordt aangegeven waar men rekening mee moet houden. Er zijn nummerverkopers die zelfstandig opereren en soms dingen doen voor ons kantoor. Maar dat betekent niet dat zij bij ons in dienst zijn. Vergelijk het met iemand die in dienst is van een krant en een persoon die op freelancebasis artikelen aan de krant verkoopt. De freelancer kan niet zeggen dat hij in dienst is van de krant.”
Farah staat sinds 1987 met zijn eenmanszaak Joe Black ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In het verleden zat hij lange tijd in het bestuur van de FWNK. Op 24 november 2008 werd Joe Black Nummer Verkoper bv ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; de directeur daarvan is Bryan Nelson Farah, een zoon van de eigenaar van de eenmanszaak.
Op pagina 2
Civiele zaak tegen oud-bestuur FWNK


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.