Door de ministerraad is besloten dat het ‘lekverlies’ ofwel ‘non revenue water’ binnen drie jaar teruggebracht dient te worden van circa een kwart momenteel naar 17 procent.


Dat meldt de plaatsvervangend directeur van Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteiten (BTP&U), Charluce Sandries. Zij geeft aan dat BTP&U in het kader van de regulering van de energiesector gedurende de periode april 2012 tot eind 2013 een onderzoek heeft laten uitvoeren door Vitens Evides International naar de verliezen bij de distributie van drinkwater door Aqualectra.
,,Het voorgaande was van belang om een goed beeld te krijgen van ‘non revenue water’ op Curaçao. Non revenue water is namelijk een component dat van belang is bij de calculatie van het tarief van water.”
De distributie van drinkwater gaat, legt Sandries uit, te allen tijde gepaard met een bepaalde hoeveelheid water die niet bij de eindgebruikers in rekening wordt gebracht. Dit wordt officieel ‘non revenue water’ (of in de volksmond ‘lekverlies’) genoemd. ,,Het betreft dus de hoeveelheid water die wel wordt geproduceerd en in het distributienetwerk wordt gebracht, maar die niet in rekening wordt gebracht aan eindgebruikers.”
Non revenue water op Curaçao is in voorgaande jaren gemeten op 24 tot 28 procent van de totale productie van drinkwater en is daarmee relatief hoog. BTP&U vervolgt: ,,Alhoewel een internationale vergelijking niet eenvoudig is, geeft een onderzoek van de Wereldbank uit 2006 als vuistregel dat in ontwikkelingslanden een non revenue water doelstelling van 17,5 procent als redelijk beschouwd kan worden.”
Omdat non revenue water een negatieve invloed heeft op de inkomsten van Aqualectra en op de kosten voor het produceren en distribueren van het drinkwater en daarmee óók op de hoogte van de prijs voor eindgebruikers die door alle particulieren en bedrijven wordt betaald, is het van belang dit te verminderen.
Volgens de definities van de International Water Association (IWA) kunnen deze verliezen onderverdeeld worden in technische verliezen en administratieve verliezen. Technische verliezen worden vooral veroorzaakt door defecte leidingen in het distributienet en administratieve verliezen zijn het gevolg van bijvoorbeeld onnauwkeurigheden van meters, fouten in het facturatieproces maar ook manipulatie van aansluitingen op het distributienet (diefstal).
Uit het onderzoek dat door Vitens Evides International is verricht, is gebleken dat een substantiële reductie van het lekverlies mogelijk is. Mede naar aanleiding van dit onderzoek en het door Aqualectra voorgestelde plan van aanpak is medio januari door de Raad van Ministers besloten dat het non revenue water binnen drie jaar teruggebracht moet worden naar 17 procent.
Sandries: ,,Deze doelstelling dient bereikt te worden door de aanpak van zowel de technische als administratieve verliezen met maatregelen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.