Willemstad - De zogeheten crediteurenvergadering van de Taams Kliniek is uitgesteld. Zou deze eerst op 30 januari plaatsvinden, het gerecht heeft nu besloten de vergadering van crediteuren op 25 februari te houden.

Dat maakt de bewindvoerder, advocaat Paul van de Laarschot, bekend in een advertentie elders in deze krant. De Kliniek Dr. J. Taams bv werd vorig jaar voorlopige surseance van betaling verleend. Op 11 november 2014 werd bepaald dat de crediteurenvergadering werd aangehouden tot 30 januari.
Maar omdat het gerechtsgebouw op 30 januari niet voor het gewone publiek is geopend, heeft het gerecht besloten de vergadering van crediteuren van Taams Kliniek te verdagen tot 25 februari.
Volgende maand is een cruciale maand voor de in financiële problemen verkerende kliniek. Eerder hebben de Taams Kliniek en Orco Bank in onderling overleg en met instemming van de rechter afgesproken dat de noodlijdende particuliere zorginstelling nog tot 4 februari de tijd heeft een investeerder te vinden om aan de schulden te voldoen.
In verband met de regeling die werd getroffen, is de zitting begin januari door het Hof - na afweging van de belangen van beide partijen - aangehouden tot begin februari 2015. In een toelichting zei de bewindvoerder: ,,De kliniek krijgt de gelegenheid om de besprekingen die worden gevoerd met een investeerder af te ronden. Op 4 februari wordt de zaak verder behandeld en volgt er een beslissing.”
Het Antilliaans Dagblad publiceerde al uit welingelichte bronnen te hebben vernomen dat Paul Gelderloos, bekend als de oprichter begin jaren negentig van Scarlet, de investeerder is die belangstelling heeft in een doorstart van de kliniek.
De bewindvoerder en de directeuren/eigenaren Earl Esseboom en Arthur Liqui Lung willen niets bevestigen omdat ‘geen vertrouwelijk informatie over investeerders naar buiten kan worden gebracht’. Maar de naam lijkt te worden bevestigd door een e-mailwisseling met een zekere ‘P. Gelderloos’ die tijdens de rechtszitting in december 2014 werd overgelegd, waarin hij bericht dat partijen sinds enkele weken druk bezig zijn met de financiering van de continuïteit van de Taams Kliniek.
Als er over exact twee weken geen investeerder is of geen nieuw geld op tafel komt, lijkt de bank vastbesloten om niet alleen over te gaan tot veiling - daartoe kreeg Orco in december al toestemming van het gerecht - maar ook tot ontruiming. En daarmee zou voor Taams Kliniek dan het doek definitief vallen. De bewindvoerder zei eerder: ,,Op 4 februari is het vervolg van de zitting, indien wij er voor die tijd met de bank niet uit zijn gekomen.”
In opdracht en op verzoek van minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheidszorg en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) stelde Berenschot een businessplan op voor een ‘doorstart via faillissement’, eventueel nodig om de werkgelegenheid en de continuïteit van de zorg van de kliniek zo veel als mogelijk te garanderen. Bij Taams werken volgens de directie op het moment nog 157 personen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).