Actiegroep: Niet De Ruyter, maar Tula is held.
De actiegroep Michiel de Rover heeft aangekondigd op 26 januari bij de première in Amsterdam van de film over het leven van Michiel de Ruyter te protesteren tegen het Nederlandse slavernijverleden.
Op een Facebookpagina meldt de anonieme actiegroep dat het een protest is tegen een ‘koloniale en nationalistische propagandafilm’. De groep verzet zich tegen verheerlijking van De Ruyter die in hun ogen de beschermheer was van de Nederlandse slavenhandel. ,,Niet deze zeventiende-eeuwse zeeschurk is een held, maar juist vrijheidsstrijders als Boni, Tula en andere tot slaaf gemaakten die zich door de eeuwen heen hebben verzet tegen koloniale overheersing en onderdrukking.”
De actiegroep kondigt aan dat ze door middel van lawaai en andere middelen ter plekke het ongenoegen laat blijken over de verering van De Ruyter en over het ‘nationalistische feestje’ rond de wereldpremière.
Producent Klaas de Jong verklaarde gisteren zich niet te herkennen in de kritiek. ,,Voor zover wij weten is de vermeende rol van Michiel de Ruyter bij de slavenhandel geen issue onder historici”, stelt De Jong. ,,Sterker nog, hij heeft met eigen geld 2.500 slaven vrij gekocht.” Dat laatste is waar, maar dat betrof uitsluitend blanke christelijke slaven. ,,In onze ogen was Michiel de Ruyter een grote held die ervoor gezorgd heeft dat Nederland een vrije en soevereine staat is gebleven”, aldus de producent.
Michiel de Ruyter (1607-1676) wordt in de Nederlandse geschiedenisboeken als een nationale held en rolmodel gepresenteerd. Hij speelde een cruciale rol in de eerste drie Engels-Nederlandse Oorlogen. Dat de Zeeuw ook bescherming bood aan de schepen waarmee de West-Indische Compagnie slaven van Afrika naar de Cariben transporteerde wordt in Nederland zelden vermeld.
,,In 1665 heroverde hij na strijd tegen de Engelse koloniale concurrenten in West-Afrika slavenfort Gorée en beschermde hij slavenfort Elmina waardoor hij de Nederlandse slavenhandel veiligstelde. Dat moet niet worden geëerd, maar juist verafschuwd”, aldus actiegroep Michiel de Rover. Inmiddels hebben zich via de Facebookpagina een kleine honderd mensen voor de demonstratie aangemeld.
Op sociale media wordt er al op gespeculeerd dat deze discussie net zo hoog zal oplopen als vorig jaar die over Zwarte Piet.

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).