Er sterven meer hiv-geïnfecteerden op Curaçao aan de ziekte aids dan in andere Westerse landen, waaronder Nederland. Dit komt omdat er te laat gestart wordt met het geven van medicatie aan hiv-geïnfecteerden, waardoor hun overlevingskans vermindert.
Dit ligt voornamelijk aan het feit dat de infectie te laat ontdekt wordt. En als de infectie ontdekt wordt, wordt de zorg door de patiënt al vaak onderbroken nog voordat er gestart is met de combinatiemedicatie van antiretrovirale middelen (cART). Wordt wel medicatie toegediend, dan blijkt de continuïteit na het geven hiervan niet genoeg gewaarborgd. Patiënten stoppen met het nemen van medicijnen. Tot slot is vastgesteld dat mensen met een lagere leeftijd sneller de zorg onderbreken. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het promotieonderzoek van Gonneke Hermanides. Zij is onlangs gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen tot doctor in de medische wetenschappen. Zij voerde een medisch-wetenschappelijk project uit van de Nederlands Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs (Naskho) naar de karakteristieken van hiv-infecties op Curaçao.
Vroegtijdig beginnen met cART, voordat verslechtering van het immuunsysteem optreedt, is essentieel voor het bereiken van een maximaal therapeutisch effect in de individuele patiënt, evenals voor de preventie van hiv-besmetting. ,,In het gehele Caribisch gebied, waaronder Curaçao, is late klinische presentatie van personen met hiv-1-infectie een groot obstakel voor het vroegtijdig starten van cART”, zo staat in de samenvatting van het proefschrift.
Het is daarom van belang dat de hiv-infectie snel vastgesteld en ontdekt wordt. Hiervoor moet de eerstelijnszorg meer hiv-testen uitvoeren en direct met cART starten na de diagnose. ,,Dit zal de uitkomst van cART in hiv-1-geïnfecteerde individuen op Curaçao verbeteren. Daarnaast is continuïteit van hiv-zorg direct na diagnose van groot belang, omdat onderbreking van zorg resulteert in ziekteprogressie, kortere overleving, hoger risico op ontwikkeling van virale resistentie tegen antiretrovirale geneesmiddelen en grotere kans op transmissie van hiv. Continuïteit van hiv-zorg na het starten van cART moet zich specifiek richten op jonge patiënten en degenen die niet geboren zijn op Curaçao om onderbreking van cART te voorkomen”, zo wordt aanbevolen. En concreet wordt voorgesteld om de strategieën rondom de hiv-zorg meer te verplaatsen naar de eerstelijnsgezondheidszorg van Curaçao waardoor taken verschuiven van de hiv-specialist naar de huisartsen. Uit het onderzoek is gebleken dat men op Curaçao open staat voor deze ‘task-shifting’ en gezondheidswerkers bereid zijn om deel te nemen aan specifieke training.

Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.