Willemstad - Mensen die een bed op de intensive care van het ziekenhuis nodig hebben en op de spoedeisende hulp terechtkomen wegens ruimtegebrek, moeten worden uitgezonden naar Aruba of Colombia. Dat vindt medisch directeur van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) Cai Winkel.
Hij reageert hiermee op een staking van het personeel van de spoedeisende hulp. De verpleegkundigen en broeders maken zich druk om het feit dat ze geen adequate en optimale zorg kunnen bieden aan patiënten die eigenlijk op de intensive care (IC) horen te liggen. Winkel vindt die zorgen terecht. ,,Dat komt omdat er te veel patiënten zijn voor de beschikbare faciliteiten en het beschikbare personeel op de IC. Deze patiënten hebben intensieve hulp nodig en moeten nauwlettend worden gemonitord”, aldus Winkel.
,,Een groot aantal verpleegkundigen is momenteel geveld door chikungunya en we hebben een aantal vrouwen met zwangerschapsverlof. Dit alles bij elkaar zorgt voor een crisis. Maar het is geen crisis die niet is op te lossen”, aldus de medisch directeur. Johnsel Diaoen, voorzitter van de Curaçaose bond voor Verpleegkundig en Verzorgend Personeel (CBV), vertelt dat er naar aanleiding van de actie van het personeel gisteren bijna de hele dag is gesproken tussen het bestuur van het ziekenhuis en de vakbond.
De CBV-voorzitter geeft aan dat er inmiddels afspraken zijn gemaakt en dat de werkzaamheden voortgezet kunnen worden. Bij het overleg was de CBV, de coördinator zorg, de verantwoordelijke afdeling en het bestuur aanwezig. Diaoen: ,,We zijn hier tot afspraken gekomen. Zo is er een protocol opgesteld over de uitzending van patiënten bij wie uitzending noodzakelijk is. Bovendien hebben we de afspraak gemaakt dat de medisch directeur Cai Winkel de verantwoordelijkheid neemt om de knoop door te hakken om iemand op tijd uit te zenden. Hij gaat al het mogelijke doen om dat te laten gebeuren.”
Diaoen geeft aan dat de patiënt wel allereerst moet zijn gestabiliseerd. Over enkele andere knelpunten zijn de vakbond en het bestuur nog in gesprek. ,,Daar heeft de Raad van Bestuur enkele dagen de tijd voor gevraagd. Op 27 januari zullen we weer bij elkaar komen om tot structurele oplossing te komen.” Over welke pijnpunten het gaat wil Diaoen niet vertellen.
Winkel legt uit dat het in Nederland ook voorkomt dat alle bedden op de IC vol liggen, maar dat het daar makkelijker is om een patiënt naar een ziekenhuis in een andere stad over te brengen. ,,Als bij ons de intensive care vol ligt, zoals de afgelopen dagen het geval was, dan krijg je een probleem op de spoedeisende hulp waar de patiënten dan noodgedwongen moeten verblijven. Het personeel op de spoedeisende hulp is daar echter niet voor opgeleid. Het enige wat we kunnen doen bij het vastlopen van het systeem op deze manier, is mensen uitzenden naar Colombia en Aruba”, aldus Winkel. Diaoen geeft aan dat de werknemers op de spoedeisende hulp (SEH) die verantwoordelijkheid zelf ook niet willen dragen voor patiënten die niet op de SEH horen te liggen. Winkel: ,,Het is hoog complexe hulp. Verpleegkundigen die daarvoor zijn opgeleid, zijn werkzaam op de IC.”
Op de IC zijn zes bedden. Winkel legt uit dat dit aantal in de toekomst zal worden uitgebreid naar 8, maar dat daar allereerst personeel voor moet worden opgeleid. Momenteel zijn er 29 IC-verpleegkundigen werkzaam in het Sehos. ,,Er worden op dit moment mensen opgeleid tot IC-verpleegkundige, maar die opleiding duurt lang. Over ongeveer anderhalf jaar verwachten wij meer dan voldoende verpleegkundigen voor de IC te hebben.” Diaoen vertelt tot slot dat de vakbond de situatie op SEH van dichtbij blijft monitoren, omdat het een structureel probleem is met de IC-patiënten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).