De eis van Orco Bank om de Taams Kliniek te ontruimen, is door de rechter in kort geding van de baan geveegd. Ook de veiling van de roerende en onroerende goederen van de kliniek is ‘vooralsnog’ van de baan, bevestigt medisch directeur Earl Esseboom desgevraagd.
De rechter hield de veiling niet tegen, zoals door bewindvoerder Paul van de Laarschot tijdens het kort geding op 22 december werd verzocht. Toch is er inmiddels rond de onroerende goederen een juridische procedure gestart, laat Esseboom weten. ,,Voor wat betreft de roerende goederen ligt er een bodembeslag van de SVB en de Ontvanger. De veiling is dus vooralsnog van de baan.”
De inventaris, de gebouwen en het terrein zouden vanmorgen geveild worden, zo was de planning. Orco Bank wacht echter een spoedappel af door het Hof, dat vermoedelijk in de eerste week van januari gehouden zal worden. Orco Bank kan zich niet vinden in de redenering dat het huurbeding niet rechtsgeldig tegen Taams kan worden ingeroepen. De bank had op 2 december het huurbeding ingeroepen en de huurovereenkomst vernietigd, waardoor Taams bv zonder recht of titel in de kliniek zou verblijven.
,,Op grond van deze omstandigheden, in samenhang beschouwd, moet voorshands worden aangenomen dat Orco Bank niet alleen wist en toestond dat Taams bv de kliniek huurde, maar dat dit zelfs de bedoeling was en deel uitmaakte van de constructie die in het leven werd geroepen toen Orco Bank de financiering verstrekte, en dat er destijds over het huurbeding niet is nagedacht”, stelt de rechter. ,,Op grond hiervan moet voorshands worden aangenomen dat Orco Bank bij Taams bv het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij, mocht het tot een executoriale verkoop komen, indien zij al aanspraak had op een beroep op het huurbeding, deze aanspraak niet geldend zou maken.”
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een doorstart van de kliniek. ,,Er zijn gesprekken gaande met iemand buiten Curaçao voor een doorstart. Details kan ik nog niet geven”, aldus medisch directeur Earl Esseboom tegenover deze krant. Het feit dat er actief gezocht wordt naar financiers was voor de rechter op 23 december een reden om de gevraagde ontruiming en executoriale verkoop zoals geëist door de Orco Bank niet toe te kennen.
Op 9 september werd voorlopige surseance verleend aan de Taams en zijn pogingen ondernomen financiers te vinden, concludeert de rechter. ,,Volgens de bewindvoerder zijn deze pogingen in een vergevorderd stadium. Hij heeft er vertrouwen in dat de pogingen succesvol zullen zijn”, zo staat in het vonnis. Tijdens de zitting is een e-mailwisseling met een zekere P. Gelderloos overgelegd waarin deze bericht dat men sinds enkele weken druk bezig is met de financiering van de continuïteit van de Taams Kliniek.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).