Willemstad - Nadat de economie van Curaçao in 2014 naar verwachting toch weer is gekrompen, namelijk met een half procent ten opzichte van 2013, rekent de Centrale Bank CBCS voor het nieuwe jaar 2015 op de langverwachte groei: 0,4 procent.


Dit blijkt uit een analyse op verzoek van het Antilliaans Dagblad. De krimp over het voorbije jaar is overigens wel iets kleiner dan in 2013, toen het reële bruto binnenlands product (bbp) met 0,8 procent afnam. De inflatie blijft onveranderd op 1,3 procent in 2014.
In 2015 zal de groei van de wereldeconomie aantrekken, waarvan de economie van Curaçao zal meeprofiteren, dankzij een versnelling van de productiegroei in zowel de hoogontwikkelde landen als de opkomende economieën en de ontwikkelingslanden. De geopolitieke spanningen in diverse delen van de wereld vormen wel een risico voor het herstel van de wereldeconomie. Aldus de CBCS.
,,De verwachting is dat de economische groei in de Verenigde Staten en in Nederland, twee van de belangrijkste handelspartners van Curaçao, verder zal aantrekken in 2015. Venezuela, de derde belangrijkste handelspartner van Curaçao, zal - evenals in 2014 - een krimp registreren.”
Tegen deze achtergrond zal de Curaçaose economie volgens de Centrale Bank naar schatting met 0,4 procent groeien in 2015. Het economische herstel zal worden gedreven door de particuliere bestedingen en de overheidsbestedingen. De CBCS: ,,De particuliere consumptie neemt naar verwachting toe, doordat het besteedbare inkomen van de lagere inkomensgroepen zal stijgen als gevolg van de aangekondigde verlaging van de loonbelastingtarieven.”
De private investeringen nemen óók toe, dankzij projecten in onder andere de toeristische sector en de transportsector. De overheidsbestedingen zullen stijgen als gevolg van onder andere de constructie van het nieuwe ziekenhuis en investeringen in het wegennet van Curaçao. De overheidsconsumptie neemt daarentegen af door een verwachte daling in de uitgaven aan lonen & salarissen en goederen & diensten.
De Centrale Bank: ,,De economische groei van Curaçao zal enigszins worden beperkt door een daling in de netto buitenlandse vraag doordat de groei in de importen van goederen en diensten de stijging in de exporten zal overtreffen.” De exporten van Curaçao zullen voornamelijk profiteren van de sterkere groei van de wereldeconomie. De inflatie neemt in 2015 verder af tot 1,1 procent, voornamelijk als gevolg van een verwachte verdere daling van de internationale olie- en voedselprijzen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).