Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het criminaliteitsfonds is in 2015 een bedrag van bijna 4,2 miljoen gulden gestort. Dat blijkt uit antwoorden die de minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS), geeft op eerder gestelde vragen in de centrale commissievergadering in de Staten van 3 november van dit jaar.
De minister legt uit dat tussen 2010 en 2012 geen geld van het criminaliteitsfonds is gebruikt, dat de inkomsten in 2013 ruim 73 duizend gulden waren, in 2014 ruim 43 duizend gulden en dat tot november 2015 de inkomsten in het fonds 4,2 miljoen gulden waren. Navarro kan geen voorspelling doen over het fonds in de komende vijf jaar. ,,De enige zekere inkomsten zijn de gelden die de regering bijdraagt in het fonds zoals opgenomen in de begroting en de meerjarige begroting van het Land”, zo legt de minister nader uit.
Het fonds wordt verder aangevuld met boetegeld en geld dat geïnd wordt op basis van de zogenoemde ‘plukze-wetgeving’. Dit is geld afkomstig van in beslag genomen geld en goederen uit criminele activiteiten. Met betrekking tot opbrengsten uit in beslag genomen goederen door het zogenoemde Afpakteam van de politie, worden nog afspraken gemaakt over de verdeling hiervan, zo legt Navarro nader uit.
Op dit moment wordt het geld uit het criminaliteitsfonds gebruikt voor zowel preventieactiviteiten, als voor repressie en resocialisatie, training en opleiding. ,,In het regeerprogramma en het beleidsprogramma van het ministerie van Justitie is de relatie tussen preventie en repressie, 60/40 procent”, aldus Navarro.
Een van de projecten die uit het criminaliteitsfonds gefinancierd worden is het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis wordt op dit moment uitgevoerd door de stichting Ambulante Jeugdzorg Justitie Curaçao (AJJC). De stichting heeft uit het fonds 3 miljoen gulden gekregen voor drie jaar.

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.