Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nog voordat de regeringscrisis ontstond op Curaçao leken de Staten al bezig met de komende verkiezingen. Anders is het volgens de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) niet te verklaren dat een groot deel van de Staten zich onlangs tegen het beleid van minister Etienne van der Horst (PAIS) heeft gekeerd.

In een centrale commissievergadering verdedigde de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) onlangs het voorstel om de ambtenarensalarissen in 2016 te bevriezen. Met de vakbonden is hierover overleg geweest.
In de plannen staat ook dat er in plaats van een automatische loonsverhoging (loontrede) een prestatieafhankelijke beloningsstructuur wordt ingevoerd. Over een nieuwe pensioenregeling is nog geen overeenstemming bereikt met de bonden. De VBC wijst er in de maandelijkse nieuwsbrief op dat de personeelslasten (600 miljoen gulden) bij de overheid 36 procent uitmaken van de begroting en 41 procent van de belastinginkomsten (cijfers van 2014). De bezuinigingsvoorstellen van de regering leveren volgend jaar 4,2 miljoen gulden op.
Volgens de VBC is ‘optimalisatie’ van het overheidsapparaat noodzakelijk. ,,De kosten van het overheidsapparaat staan niet in verhouding tot de geleverde prestaties.” Bovendien zit Curaçao ver boven de internationale norm, dat de overheidskosten niet meer dan 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mogen bedragen. Op Curaçao is dat 11 procent.
De reactie in het parlement op de voorstellen van Van der Horst is volgens de ondernemersvereniging ‘een schoolvoorbeeld van opportunistisch kortetermijndenken’. De VBC noemt het ongeloofwaardig, weinig constructief en niet solidair. ,,Het is te hopen dat de Statenleden op hun schreden terugkeren en alsnog de regering steunen in het streven de personeelslasten in de publieke sector te verlagen.” Moet de rest van de gemeenschap opdraaien voor ambtenaren die niet mogen inleveren?, vraagt de VBC retorisch. De Staten zetten volgens de vereniging de wereld op zijn kop als ze denken dat de samenleving het overheidsapparaat moet dienen in plaats van andersom.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).