Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Telecombedrijf UTS heeft als grootste aandeelhouder van datacenter Ctex aangekondigd de ‘funding’ van de noodlijdende Curaçao Technology Exchange nv te Mahuma te zullen stoppen.

Samen met dit drukmiddel ziet UTS het uitkopen van de andere aandeelhouders en schuldeisers als enige mogelijkheid om Ctex nieuw leven in te blazen en te redden.
De uitgaven van Ctex overstijgen structureel de inkomsten. Dat kost UTS - met circa 60 procent van de aandelen - handen vol geld. Een bodemloze put, terwijl UTS naar eigen zeggen geen zekerheden heeft zoals de banken die wel hypotheken hebben op het op zichzelf waardevolle gebouw.
United Telecommunication Services heeft de kredietverstrekkers daarom laten weten de funding - het aanvullen van de maandelijkse tekorten - te zullen staken. Ook de overige aandeelhouders van Ctex zijn op de hoogte gesteld. Zo verneemt het Antilliaans Dagblad uit goede bronnen.
Dat zijn onder andere Girobank (die aandeelhouder is én kredietverlener), de vennootschap DFT Investments van voormalige Ctex-ceo Anthony de Lima en de Stichting Ontwikkeling Projecten Logistieke Sector. Zij zouden niet hun aandeel van de benodigde bijstortingen doen en op deze manier onterecht profiteren dat UTS het bedrijf draaiende houdt.
Er is voor ettelijke tientallen miljoenen dollars gestoken in het project, dat pas begin 2014 officieel van start ging en aanvankelijk veelbelovend leek, maar waar al snel sprake was van verspilling en volgens de aandeelhouders (financieel) mismanagement.
Mede daarom werd, nog voor zijn schorsing gevolgd door ontslag eerder dit jaar, ceo De Lima de facto al eerder op een zijspoor gezet; althans UTS voegde naast hem twee hoge functionarissen van UTS aan de directie toe. Thans is Randell Hato, chief financial officer (cfo) van UTS, belast met de dagelijkse leiding van Ctex.
Algemeen directeur Paul de Geus van UTS gaf ruim een half jaar geleden al aan dat de situatie bij Ctex zo ‘acuut’ is dat alle aandacht uitging naar een spoedige redding door overname door een andere partij. De Geus stelde bij herhaling dat UTS nooit in Ctex is gestapt om Ctex als onderneming op zichzelf, maar met als doel om telecommunicatiediensten te kunnen verkopen aan (internationale) klanten en gebruikers van Ctex en om daarmee optimaal gebruik te maken van de telecomcapaciteit waarover UTS beschikt.
Onlangs werd bekend dat De Lima niet minder dan een half miljoen gulden krijgt als ontslagvergoeding, maar dat de uitkering pas volgt als de cashflow van het datacenter Ctex dat weer toestaat en ook de andere niet-preferente crediteuren kunnen worden betaald.
Initiator De Lima had lange tijd alle macht. Hij zat als ceo in zowel de ‘executive board’, eerst in zijn eentje totdat UTS de directie aanvulde, en maakte ook deel uit van de ‘general board’, die toezicht hield. Ctex en De Lima werden destijds vooral gesteund door ex-minister Charles Cooper (MAN) en premier Gerrit Schotte (MFK), terwijl de toenmalige derde coalitiepartij PS zich juist fel verzette tegen het project dat de gemeenschap veel geld zou gaan kosten.
Bij Ctex zijn nog zo’n zeven personeelsleden werkzaam. Als UTS de funding stopt, kan Ctex op zeker moment de rekeningen - waaronder salarissen, belastingdienst en Aqualectra - niet betalen. Een serieuze koper heeft zich niet gemeld. Het volgens sommigen te grote, maar moderne en goed gebouwde pand te Mahuma vertegenwoordigt wel een waarde.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.