Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De rekentoets wordt volgend schooljaar al wel ingevoerd, maar is dan nog niet van invloed op het slagen van een leerling.

Dat laat Pueblo Soberano-minister Irene Dick van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) weten in een brief aan de schoolbesturen.
De rekentoets maakt deel uit van de aanscherping van de eindexamennormen voor havo en vwo. Ook in het schooljaar 2017-2018 is de rekentoets nog niet bepalend voor het wel of niet slagen van een leerling. Pas het schooljaar daarop, 2018-2019, is de toets bepalend voor het wel of niet slagen van havo- en vwo-leerlingen.
Het schooljaar 2016-2017 wordt gezien als een ‘pilotjaar’. Als de eindexamenleerling in dat schooljaar een voldoende voor de toets haalt, wordt dat op de cijferlijst vermeld, een onvoldoende blijft onvermeld. Het schooljaar 2017-2018 wordt als een generale repetitie beschouwd. Bij leerlingen die een voldoende scoren voor de toets wordt het cijfer op de cijferlijst vermeld, een onvoldoende voor deze toets wordt niet op de cijferlijst vermeld.
In het schooljaar 2018-2019 wordt de rekentoets definitief ingevoerd als onderdeel van de zogeheten slaag/zakregeling. Het behaalde resultaat wordt op de cijferlijst aangegeven met ‘v’ (voldoende) of ‘o’ (onvoldoende). Dat schooljaar wordt nog een met Nederland afwijkende score gehanteerd van gelijk aan of groter dan het cijfer 4,5.
De score voor de rekentoets is in het schooljaar 2019-2020 gelijk aan de Nederlandse. Het resultaat telt mee om wel of niet te slagen en wordt ook op de cijferlijst vermeld.
De planning voor de invoering van de verzwaring van examennormen is gemaakt naar aanleiding van een voorstel van de schoolbesturen aan minister Dick. De bewindsvrouw schrijft in de brief aan de schoolbesturen dat haar collega-bewindsvrouw Bussemaker op de hoogte is gebracht van hun voorstel. ,,Uw voorstel zal dan ook betrokken worden bij de beraadslagingen die in dit kader zullen plaatsvinden tussen het Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (ETE), de Beleidsorganisatie van het ministerie van OWCS en het College voor examens van Caribisch Nederland”, aldus Dick.
ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.