Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Alle commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) zouden het er recentelijk, namelijk zo’n twee maanden geleden, over eens zijn geweest - 'unaniem dus' - dat de positie van president Emsley Tromp niet langer houdbaar was. Er is toen binnen de RvC gepleit voor een ‘honourable exit’; een eervol vertrek.
Dit werd gisteren namens een deel van de commissarissen - de RvC zit op het moment zeker niet op één lijn - naar voren gebracht door advocaat Karel Frielink. Het gebeurde tijdens de rechtszitting van dit deel van de RvC, zichzelf ‘de rechtspersoon CBCS’ noemend, tegen de drie leden van de Raad van Bestuur (RvB/directie).
De aanwezigen in de rechtszaal konden horen hoe de notulen van de diverse RvC-vergaderingen werden aangehaald. Zo zouden de commissarissen Hubert Lopez en Robert Pietersz - die zich momenteel juist fel verzetten tegen de twee andere commissarissen Renny Maduro (voorzitter, maar zijn termijn eindigt volgende week op 24 augustus) en Tom Kok - van mening zijn dat de president niet langer moet blijven.
Lopez zou toen, medio juni, hebben aangegeven een onderzoek naar de CBCS-top niet langer nodig te vinden. En commissaris Pietersz zou ook van mening zijn geweest dat Tromp weg moet, maar wilde het aan de vermogensgerechtigden (de regeringen van Curaçao en Sint Maarten) overlaten om te beslissen, om reputatieschade voor de Centrale Bank zo veel mogelijk te voorkomen. Gehoopt werd op een oplossing via de ‘stille diplomatie’.
Pietersz zou volgens het pleidooi van de advocaat van Maduro en Kok korte tijd later wederom hebben aangegeven dat Tromp de CBCS mogelijk met een schone lei wil verlaten, omdat hij verder moet. Lopez, aldus advocaat Frielink tijdens de rechtszaak gisteren, zou ook voor deze route kiezen omdat hij had aangegeven over de onderzoeksvragen instemming van de president te willen, omdat een goede uitkomst een opening biedt voor andere functies.
Het is de eerste keer dat zo over het mogelijke vertrek van Tromp als hoogste functionaris van de Centrale Bank wordt gesproken. Hij is sinds 1991 president van wat toen nog de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) was en vanaf 2010 de CBCS is. Tromp zelf reageerde gisteren niet op vragen van deze krant.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).