‘Belangrijk te weten hoe gewone man denkt over veranderde relatie met Nederland’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde start binnenkort een groot opinieonderzoek over de relaties binnen het Koninkrijk en de veranderingen van 10-10-’10.
Het gaat om een grootschalig onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek op alle zes Caribische eilanden van het Koninkrijk. ,,Het onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en wordt uitgevoerd door Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), binnen het project Confronting Caribbean Challenges”, zegt Wouter Veenendaal. Hij zelf is hoofdonderzoeker voor deze survey.
Op elk eiland is door middel van een steekproef op willekeurige manier een aantal adressen geselecteerd, en elk van die adressen zal in de periode 14 september tot en met 31 oktober bezocht worden door een lokale interviewer. Veenendaal: ,,Op de grootste eilanden gaat het dan om 1.250 adressen, op de kleinste om 300 adressen.”
De bewoners van die adressen zullen met behulp van een papieren vragenlijst geïnterviewd worden over de relatie tussen het eiland en Nederland, de relatie tussen het eiland en andere eilanden, de lokale politiek op het eiland, en het mediagebruik.
,,Het interview is anoniem - dat wil zeggen: de antwoorden van mensen worden vertrouwelijk behandeld - en een interview duurt in totaal ongeveer 20 minuten. Het interview kan in het Engels, Nederlands, Papiaments of Spaans worden afgenomen,” vervolgt de hoofdonderzoeker zijn toelichting.
De belangrijkste reden voor het onderzoek is volgens Veenendaal in de eerste plaats dat er ontzettend weinig wetenschappelijk, vergelijkend opinieonderzoek op de eilanden wordt uitgevoerd. ,,Bij mijn weten voor de laatste keer in 1998. Juist nu de hervormingen van 2010 een tijdje achter ons liggen, is het ontzettend belangrijk om te weten hoe de gewone man/vrouw op de eilanden denkt over het Koninkrijk en de veranderde relatie met Nederland.”
Uit een uitvoerige motivatie voor het onderzoek dat geplaatst is op de website van het KITLV blijkt dat ervan uitgegaan wordt dat de eilanden ‘om pragmatische redenen niet onafhankelijk willen worden’, maar ondertussen wel ‘wantrouwen, onbehagen en onvrede hebben over wat wel wordt betiteld als de Nederlandse rekolonisatie’. ,,Deze ambivalentie wordt vertolkt in de politieke arena, maar evenzeer in de sfeer van vertogen over een unieke, in de geschiedenis gewortelde identiteit van elk van de eilanden”, aldus KITLV.
ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).