Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De inspecteur van onderwijs, Rubia Bitorina, trekt haar handen af van het feit dat leerlingen van havo- en vwo-scholen en mogelijk ook andere middelbare scholen al vanaf deze week thuis zitten, een maand voordat de vakantie officieel begint.
Bitorina laat tegenover het Antilliaans Dagblad weten dat alles volgens de wetgeving verloopt en dat de schoolwerkplannen en roosters zoals de wet voorschrijft zijn goedgekeurd door de onderwijsinspectie.
Op de vraag of het zomaar kan dat leerlingen al - in het meest extreme geval van Kolegio Alejandro Paula (KAP) - vanaf 5 juni thuis zitten, antwoordt zij: ,,Ik praat het niet goed hoor, maar men moet zich realiseren dat de verantwoordelijkheid ligt bij de schoolbesturen, die maken samen met de scholen het programma. Verder moet men ook weten dat de onderwijsinspectie geen politieagent of brandweer is. De onderwijsinspectie staat dan ook los van de leerplicht en de leerplichtambtenaren.”
Bitorina vervolgt: ,,Ook zijn scholen geen opvangcentra en dus zijn ouders in de eerste plaats hoofdverantwoordelijk voor de opvang van hun kinderen als deze niet meer naar school gaan. Zolang de inspectie niet officieel van een schending van de wet op de hoogte is, kan er niets aan gedaan worden.”
Het Antilliaans Dagblad heeft geïnformeerd bij verschillende havo-vwo-scholen, schoolbesturen, overheidsinstellingen en kenners op onderwijsgebied, nadat al jaren bekend is dat scholen soms al een maand voor de officiële eerste vakantiedag, dit jaar 6 juli, de kinderen naar huis sturen wanneer de laatste proefwerkweek is afgelopen. Vanuit de scholen wordt steevast geargumenteerd dat het docentenkorps druk is met afrondende vergaderingen die tijdens de lesuren van de leerlingen gehouden moeten worden. Er is dit jaar één uitzondering en dat is het Albert Schweitzer College (ASC) havo-vwo dat de proefwerkweek als laatste begint en bovendien nog twee weken een volledig programma heeft ingevuld voor de leerlingen.
Om een idee te geven van de verschillen: KAP is de proefwerkweek begonnen op 28 mei en eindigt 5 juni, Maria Immaculata Lyceum (MIL) begint vandaag en eindigt 10 juni, Radulphus College (RC) begint morgen en eindigt op 9 juni en ASC start op 8 juni en eindigt op 15 juni. Op het ASC zijn twee dagen ingeroosterd waarbij de leerlingen een snuffelstage moeten lopen, daar verslag van moeten doen en moeten presenteren. Verder is er een kunstdag, een sportdag, een toneelproject en een dag van het respect.
Van Roland Guribaldi, directeur van het Openbaar Onderwijs en Lisette van Lamoen-Garmers, directeur van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) mocht het AD geen reactie ontvangen. Ook van de directeur Leerplicht, Jolanda Ng, kwam geen reactie.
Voormalig onderwijsgedeputeerde Marilyn Alcalá-Wallé verwees in een reactie op het feit dat de verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen ligt en dat de schoolbesturen in de tijd dat zij gedeputeerde was verplicht zijn gesteld een programma in elkaar te zetten voor alle leerlingen tot en met de vakantie. Op de stelling van deze krant dat daar nimmer gehoor aan is gegeven, had zij geen commentaar.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.