Willemstad - De financiële injectie van 30 miljoen die het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) nodig heeft als overbruggingskrediet zal in tranches worden verstrekt, daarbij worden controlemechanismes ingebouwd om te garanderen dat het geldbedrag goed wordt aangewend.


Dat heeft verantwoordelijk minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur tegenover deze krant verklaard. Whiteman wilde niet in detail treden over de voorwaarden waaronder het geld wordt verstrekt, de raad van ministers moet zich woensdag daar nog over buigen, zo liet de bewindsman weten. De 30 miljoen wordt, zoals ook in het Usona-rapport over de precaire financiële situatie van het ziekenhuis was aanbevolen, opgesplitst in 14 miljoen die nodig is om investeringen te plegen ter verbetering van het Sehos, de resterende 16 miljoen is bedoeld om de liquiditeitspositie van het ziekenhuis te verbeteren en schulden af te lossen.
,,De 14 miljoen kan gebruikt worden om het ziekenhuis up to date te krijgen. Denk daarbij aan investeringen in zaken die straks ook naar het HNO worden meegenomen, bijvoorbeeld een software voor de efficiënte inkoop van medicijnen.” Indien het Sehos voortaan de rekeningen op tijd aan de leveranciers betaalt, dan wordt het mogelijk om te onderhandelen over kortingen. De kosten vallen daardoor op termijn lager uit, zo legde de minister uit.
Whiteman ging niet in op de vraag waar de regering de financiering van de 30 miljoen vandaan moet halen. ,,Er zijn geen alternatieven, als die er wel waren geweest, dan was het ziekenhuis failliet gegaan. Wat wij wel kunnen doen is om zoveel mogelijk garanties in te bouwen dat het geld goed wordt besteed.”
Dat kan volgens de bewindsman nu het bedrag gefaseerd wordt verstrekt. Voordat een nieuwe tranche wordt uitbetaald, is er een controlemoment om te kijken wat er met het eerder verstrekte bedrag is gebeurd. De bewindsman verklaarde ook het positief te vinden, dat de Raad van Toezicht van het Sehos en hij op eenzelfde lijn zitten wat de garanties voor de besteding van het geld betreft.
In het gesprek met deze krant bevestigde de minister ook dat het mortuarium en het prikcentrum gesloopt kunnen worden nu het consortium van financiële instellingen een oplossing heeft gevonden voor de schuld die er nog op het terrein van de gebouwen bestond. Uit informatie waar deze krant over beschikt, is duidelijk geworden dat de pensioenfondsen APC en Vidanova de MCB hebben uitgekocht voor de hypotheek op het terrein waar het mortuarium en het prikcentrum zich bevinden. Deze gebouwen moesten gesloopt worden voor de bouw van HNO. Maar het consortium van financiële instellingen, dat in 2007 een bedrag van 72 miljoen aan het Sehos leende, was daar tegen omdat er op het terrein nog een bedrag van 30 miljoen gulden moest worden afgelost. Aannemer Ballast Nedam dreigde eerder een schadeclaim van 1,2 miljoen in te dienen voor iedere week dat het bouwproces vertraging opliep. Die dreiging is met de oplossing van de pensioenfondsen afgewend.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.