Al het nieuws

UTS-directeur over nepbrieven-affaire Ctex.
De kwestie van de zes vervalste letters of intent (LOI’s)in het businessplan 2011 van Ctex is in zoverre niet heel relevant dat meerderheidsaandeelhouder UTS, die 5 miljoen dollar aan eigen risicokapitaal stak in het project, zelf ook een eigen businesscase heeft laten opstellen.
,,Maar het is vooral een kwestie van vertrouwen”, zei UTS-directeur Paul de Geus gisteren in het interviewprogramma <I>Perspektiva<I> van Mariano Heyden bij Radio Z-86. ,,Wij houden hem (Ctex-ceo Anthony de Lima, red.) verantwoordelijk. Het is zijn project. Het is zijn businessplan. Het is door zijn mensen opgesteld.”
De brieven van zes grote multinationals die hiermee hun steun aan Ctex uitspreken, blijken niet echt. Zo werd gepubliceerd door deze krant. Een buitengewoon ernstige zaak, zegt De Geus. Het is echter niet zo dat in dit geval UTS de beslissing om Ctex te investeren heeft laten afhangen van deze intentieverklaringen.
Het is als iemand die een nieuwe auto koopt en de verkoper zegt dat de banden in de Verenigde Staten zijn gefabriceerd, waarna de koper er later achter komt dat de banden uit Mexico komen. Aldus het voorbeeld dat De Geus geeft. ,,De ontdekking verandert niet veel aan het geheel, maar het vertrouwen is wel geschaad.”
En dat is precies het geval ten aanzien van ceo De Lima, die hoe dan ook verantwoordelijk is voor het project. De ‘general board’ - met daarin drie vertegenwoordigers van UTS als de grootste aandeelhouder en twee van Girobank plus overigens De Lima als voorzitter - heeft de directeur van Ctex op non-actief gesteld.
Hij kon naar het oordeel van de general board onvoldoende duidelijk maken wat er precies is gebeurd met die LOI’s van American Express, Visa, Sony, DHL, Citi en Banco Santander. En ook niet wie deze dan (wél) heeft vervalst, hoe en waarom. Op de meeste vragen kon De Lima binnen de board geen antwoord geven. Hij geeft vandaag een persconferentie.
De Geus stelt verder dat mogelijkerwijs normaal gesproken er niet zo’n toestand van zou zijn gemaakt, maar nu het niet goed gaat met het project en er nog veel schuldeisers zijn en er nog dagelijks geld bij moet, is het vizier extra gericht op Ctex. Als dan zoiets als de ‘nepbrieven’ wordt ontdekt, dan komt dat nog harder aan.
UTS is voornemens, ruim tien dagen na de onthullingen in de krant, om zelf onderzoek te doen naar de ‘fake’ LOI’s. Dat zal niet gemakkelijk gaan, geeft De Geus toe, omdat veel van de genoemde multinationals hierover niet graag verklaringen afleggen. Het is een delicate zaak geworden.
De op non-actiefstelling van De Lima, waarbij de ceo gedurende twee maanden ook niet op zijn werk mag komen, is volgens de UTS-directeur om het onderzoek ‘niet te verstoren’. Het is van belang dat er snel weer rust komt bij en over Ctex, want onder de huidige omstandigheden is het moeilijk om het datacenter - dat nog geen jaar geleden de deuren officieel opende - te verkopen aan een derde.
Minister Earl Balborda (PNP) van Verkeer en Telecommunicatie in zijn portefeuille verklaarde onlangs dat ‘Ctex een prima project is, maar dat de uitvoering ernstig tekortschiet’. De Lima was van meet af aan betrokken bij het project.
Volgens De Geus is er één troost en dat is dat er wel een gebouw staat te Seru Mahuma. Want, zo zei de UTS-directeur bij Perspektiva, er zijn ook projecten waarna moet worden geconstateerd dat er zelfs niets tastbaars is gerealiseerd.
Het is overigens onbekend welke waarde het Ctex-pand vertegenwoordigt, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat dit meer dan 50 miljoen gulden is. Dat was het bedrag dat volgens het businessplan 2011 vereist was, maar alles wijst erop dat er daarna ruimschoots sprake was van meerkosten en budgetoverschrijdingen. Hoeveel weten alleen UTS en Girobank als de grootste aandeelhouders en een reeks betrokken financiële instellingen die Ctex leningen verstrekten.
De Geus omschreef het gisteren voor de radio als spijtig dat net in de periode dat Ctex het zwaar had en behoefte had aan een extra kapitaalinjectie beide grote aandeelhouders het zelf ook moeilijk hadden. UTS zag de winstgevendheid danig teruglopen en moest het afgelopen jaar flink bezuinigen, onder andere op personeel. En Girobank staat sinds december 2013 met de noodregeling onder verscherpt toezicht van de Centrale Bank omdat de solvabiliteit onder druk staat mede vanwege een reeks aan slecht presterende leningen en projecten.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).