Terugzending criminele Antillianen van voormalige PVV-Kamerleden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Den Haag - Het binnen het Koninkrijk zeer omstreden voorstel van wet van de leden Sietse Fritsma en Machiel de Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten - de zogeheten ‘Wet terugzending criminele Antillianen’ - is, als er niets gebeurt, volgende maand van tafel.

F05 wet crim AntDat kan worden geconcludeerd uit wat er gisteren in de Tweede Kamer is gebeurd. Tijdens de zogeheten ‘Regeling van werkzaamheden’, somde de voorzitter een hele reeks voorstellen van wet en initiatiefnota’s op die ingevolge de artikelen 9.25 en 10.10 van het Reglement van Orde met ingang van donderdag 23 mei ‘als vervallen zullen worden beschouwd’.
Voordat door sommigen te vroeg wordt gejuicht: de voorzitter voegde daar nog wel aan toe: vervallen ‘tenzij zich voor die datum een nieuwe initiatiefnemer heeft gemeld’. Het betreft een hele opsomming, waaronder dus de voorgestelde ‘Wet terugzending criminele Antillianen’, die destijds en daarna heel wat stof heeft doen opwaaien.

Het gaat over het initiatiefwetsvoorstel van de voormalige Tweede Kamerleden Fritsma en De Graaf (beiden PVV, de partij van Geert Wilders die bij de laatste verkiezingen als de grote winnaars uit de stembus is gekomen en die momenteel formatiebesprekingen voert over de vorming van een nieuw kabinet) strekt ertoe criminele Nederlanders afkomstig van Aruba, Curaçao en Sint Maarten terug te sturen en hen eventueel een inreisverbod op te leggen.

Dit voorstel voorziet in de mogelijkheid van verblijfsbeëindiging voor Nederlanders van de autonome landen van het Koninkrijk overeenkomstig de zogeheten ‘glijdende schaal’ zoals die in Nederland wordt gehanteerd voor vreemdelingen.
Het was overigens niet de eerste officiële poging iets soortgelijks te realiseren. In februari 2007 werd door de toenmalige minister Rita Verdonk voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering het wetsvoorstel ‘Aanvullende maatregelen inzake onder meer de terugzending van Antilliaanse en Arubaanse risicojongeren’ naar de Kamer gestuurd. Na het aantreden van het kabinet Balkenende IV is besloten om het genoemde wetsvoorstel weer in te trekken.

,,Thans moet echter worden vastgesteld dat alternatieve maatregelen gericht op criminele en overlast veroorzakende Antilliaanse jongeren niet werken”, aldus Fritsma en De Graaf in 2014. ,,De grote problemen met criminele Antillianen bestaan nog steeds, alle aangekondigde maatregelen ten spijt. Nog onlangs erkende de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de oververtegenwoordiging van Antilliaanse Nederlanders in de criminaliteit oploopt.”

Er volgt een heel traject tot aan behandeling in juni 2018. Dan is het stil, totdat het in september 2023 in verband met de val van het nog altijd als demissionair zittende kabinet Rutte IV ‘niet controversieel werd verklaard’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.