Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Informateur Kenneth Gijsbertha (MAN) heeft gistermiddag het eindverslag van de informatieronde aan gouverneur Lucille George-Wout aangeboden en toegelicht. informatieronde De partijen die met 12 van de 21 zetels in de Staten de nieuwe regering gaan vormen - MAN (4), PAR (4), PNP (2) en PS (2) - hebben diezelfde Gijsbertha voorgedragen als formateur.
De gouverneur heeft op haar beurt Gijsbertha verzocht over te gaan tot het formeren van een kabinet dat wordt gesteund door genoemde partijen in de Staten. Met het oog op het belang van de stabiliteit van het te vormen kabinet, heeft de gouverneur in het bijzonder de aandacht gevraagd voor het maken van heldere afspraken in een regeerakkoord ten aanzien van de thema’s die zij heeft genoemd in de informatieopdracht en voor het samenstellen van een kabinet dat bestaat uit personen die bereid en in staat zijn om daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan dat regeerakkoord. Ook heeft de gouverneur de formateur gewezen op de Landsverordening integriteit ministers (Screeningswet) en heeft Gijsbertha verzocht erop toe te zien dat deze regeling in acht wordt genomen. Gijsbertha moet uiterlijk op 10 november de gouverneur informeren over zijn bevindingen en haar tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van zijn formatiewerkzaamheden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).