Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het aantal mensen dat positief is getest op zika staat momenteel op 820. zikafolderHet betreft hier de periode van januari tot september 2016. Dat meldt epidemioloog Izzy Gerstenbluth van de dienst Geneeskundige en Gezondheidszaken (G&Gz).
,,Momenteel melden veel mensen zich bij de huisarts met symptomen van zika. Een aantal huisartsenposten werkt op vrijwillige basis met ons samen en stuurt wekelijks een tabel met het aantal in de praktijk gesignaleerde symptomen op. De laatste week is een sterke stijging te zien van het aantal mensen dat zich meldt met de aan zika-gerelateerde symptomen van uitslag en lichte koorts. Dit correleert dan weer met dat er regen is gevallen en er meer muggen zijn, die als vector het zikavirus verspreiden. Meer besmette mensen resulteert weer in verdere verspreiding.”
Gerstenbluth herhaalde nog eens dat het werkelijke aantal mensen dat met het zikavirus is besmet (geweest) waarschijnlijk veel hoger is. ,,Ten eerste, 80 procent van de mensen heeft geen symptomen. Ten tweede, de symptomen zijn zo licht dat niet iedere besmette persoon naar de huisarts gaat en ten derde verwijst de huisarts niet iedereen door naar het laboratorium voor een test.” Ook moet een aantal vals negatieve resultaten worden ingecalculeerd, want de test is niet zo gevoelig, aldus Gerstenbluth.
Interim-directeur Gezondheidszorg Joe Alcalá benadrukte dat preventie erg belangrijk blijft in de strijd tegen de door muggen overgedragen ziektes dengue, chikungunya en zika. ,,G&Gz heeft daarom in vier talen een brochure over deze ziekten uitgebracht, met informatie over broedplaatseliminatie, het voorkomen van muggenbeten en de symptomen van de ziekten. G&Gz is zelf actief met het elimineren van broedplaatsen, bijvoorbeeld met huisbezoek in de wijk en het verstrekken van verdelgingsmiddelen. Dat doen we in gebieden die bekend staan als broedplaats, maar ook naar aanleiding van meldingen vanuit de bevolking. Ook krijgt G&Gz van de huisartsen en laboratoria adressen van personen die zich laten testen.”
Epidemioloog Izzy Gerstenbluth denkt niet dat er een onbekend virus rondwaart op Curaçao. Dit verklaart hij naar aanleiding van het feit dat er de laatste week er een toename is van het aantal meldingen van personen met zwaardere zika-achtige symptomen, die toch negatief testen. ,,Er zijn altijd mensen geweest die heftiger reageren op het zikavirus. Nu krijgen we meer meldingen van patiënten die meer last van uitslag hebben, over het hele lichaam. Zij melden ook jeuk en lichte koorts. Over het algemeen zijn de symptomen van zika erg licht en snel weer over. Nu er meer mensen besmet raken, signaleren we dus relatief meer sterke reacties. Aangezien de test niet zo gevoelig is, vermoed ik dat de mensen die negatief testen, dus wel besmet zijn met het virus. Vals-negatief dus.” Gerstenbluth wil een ‘nieuw’ virus niet helemaal uitsluiten, maar acht de kans klein. ,,Het virus mayaro wordt genoemd, maar dat is een virus dat verspreid wordt door de mug Haemagogus, die in het oerwoud voorkomt. Dit in tegenstelling tot de Aedes aegyptius, die een zogenaamde urbane mug is.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).