Al het nieuws

De belangrijkste vormen van preferente aandelen

1. Perpetual - dit type preferente aandelen heeft geen einddatum en betaalt een vast dividend zolang het uitstaat.

Deze ‘preferreds’ hebben echter een call-schema waarbij ze elk kwartaal kunnen worden teruggeroepen, dat wil zeggen teruggekocht door de uitgever tegen een vooraf vastgestelde prijs, meestal de nominale waarde; de aankondiging dient 30 dagen voor de call plaats te vinden.
Als de rente bijvoorbeeld zou dalen, heeft de uitgevende instelling een prikkel om de preffered terug te roepen en een nieuwe uit te geven tegen lager dividend; dus lagere kosten voor de uitgevende instelling. Deze call-eigenschap vermindert dus de rentegevoeligheid van perpetual preferreds. Anders gezegd: wanneer de rente daalt, hebben obligatieprijzen de neiging te stijgen. Als gevolg van de call-eigenschap echter, is de stijging beperkt omdat de uitgevende instelling de obligatie kan terugroepen tegen de nominale waarde wanneer de rente voldoende daalt.
2. Floating rate - deze preferreds betalen een variabel dividendtarief (per kwartaal of maand) dat gekoppeld is aan zogenaamde referentierente, meestal de ‘prime rate’. In sommige gevallen is er sprake van een minimum dividendtarief, de ‘floor’ genoemd.
3. Rate resets - deze preferente aandelen betalen een vast dividendtarief tot de reset-datum en wordt vervolgens opnieuw ingesteld. Op de datum van reset, voor zover het preferente aandeel niet is teruggeroepen door de uitgevende instelling, heeft de houder/investeerder twee opties. Een nieuw vast dividendtarief dat wordt bepaald op basis van de vigerende marktrente. Dit tarief is wederom geldig tot de volgende resetdatum. De tweede optie is om de rate-reset preferred om te zetten in een floating rate preferred (zoals onder 2).
De keuze van de belegger zal sterk afhangen van het renteregime en de rentevooruitzichten.

Belangrijke data waarmee preferente aandelen te maken hebben

1. Declaration date - dit is de dag waarop het bedrijf het dividend verklaart: of en hoeveel dividend wordt uitgekeerd;
2. Record date - deze is ingesteld door de Raad van Bestuur van een bedrijf en verwijst naar de datum waarop beleggers geregistreerd moeten zijn in de vennootschappelijke boeken om in aanmerking te komen voor dividenduitkeringen van bepaalde effecten;
4. Dividend pay date - dit is de datum waarop het dividend daadwerkelijk wordt uitbetaald aan investeerders;
3. Ex-dividend date - deze datum wordt bepaald door regels van de betreffende beurs en wordt meestal ingesteld als twee werkdagen vóór de record date. Om in aanmerking te komen voor dividenduitkering op dividend payment-datum zal de belegger in het bezit moeten zijn van of de aankoop van het effect, bijvoorbeeld (preferent) aandeel moeten hebben voltooid tegen de ex-dividend-datum.
Als de belegger de aankoop niet heeft voltooid op ex-dividend-datum, zal de verkoper die nog geregistreerd staat als de bezitter van het effect, het dividend uitgekeerd krijgen.

Courtesy van RBC Royal Bank NV - Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.