Al het nieuws

In de vorige drie edities zijn preferente aandelen besproken: wat ze zijn, waarom ze interessant zijn voor de uitgever, de aantrekkelijke eigenschappen voor de belegger etc.

Deze uitgave geeft een voorbeeld van een preferent aandeel, een ‘perpetual’, uitgegeven door de Barclays Bank PLC. De keuze voor dit instrument is zuiver illustratief.
De volgende tabel beschrijft enkele belangrijke eigenschappen van de preferred:

grafiek

De volgende grafiek geeft de prijs weer van bovenstaande preferente aandeel: het is uitgegeven op 11 april 2008 tegen 25 dollar per aandeel.

tabel

Kort na de uitgifte kwam de prijs onder druk vanwege de slechte marktomstandigheden die de krediet crisis veroorzaakte. De prijs bereikte een dieptepunt op 4,95 dollar en herstelde daarna systematisch naarmate financiële markten uit de crisis klauterden en het vertrouwen van beleggers herstelde. 

De preferred noteert heden 26,16 dollar.
De prijs van een preferred die kan worden afgeroepen tegen de nominale waarde stijgt doorgaans niet ver boven deze waarde: dat is ook te zien aan bovenstaande grafiek. De prijs kan echter wel flink onder de nominale waarde duiken als beleggers het vertrouwen in de preferred verliezen en het instrument dumpen, zoals het geval was gedurende de financiële crisis. Zolang de uitgever de coupon betaalt en op einddatum of afroepdatum de hoofdsom terugbetaalt, wordt de belegger niet getroffen door prijsschommelingen van de preferred. Alleen als de belegger om een of andere redenen de preferred (gedwongen) moet verkopen op een moment dat de prijs onder de nominale waarde ligt, kan een verlies ontstaan. De belegger die in zo’n preferred koopt en een lange beleggingshorizon heeft, kan een relatief hoge coupon incasseren, eventuele prijsschommelingen doorstaan en uiteindelijk op eind- of afroepdatum de hoofdsom terugkrijgen.

Courtesy van RBC Royal Bank NV - Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.