Al het nieuws

In de vorige editie is het onderwerp preferente aandelen geïntroduceerd en zijn enkele belangrijke kenmerken besproken vanuit de uitgevende instelling. Thans zullen we ons richten op de belegger: waarom zou iemand beleggen in preferente aandelen?

 

De belegger
1. Portefeuille diversificatie: preferente aandelen tonen historisch een lage correlatie met zowel aandelen als obligaties. Daardoor levert het toevoegen van preferreds aan beleggingsportefeuilles diversificatievoordelen op. Ofwel, de belegger kan het rendement verbeteren bij gelijkblijvende risico’s of zo gewenst het risico verlagen bij gelijkblijvend rendement.
2. Meer zekerheid: preferente aandelen zijn senior aan gewone aandelen in de kapitaalstructuur van een bedrijf. Dividenden op preferente aandelen moeten daarom worden betaald vóór die van gewone aandelen. Dit aspect biedt beleggers in preferente aandelen meer zekerheid dan beleggen in gewone aandelen.
3. Vooraf vastgestelde dividend: in tegenstelling tot een gewoon aandeel, waarbij het dividend van jaar tot jaar kan verschillen, is het dividend tarief op een preferent aandeel vast en bepaald bij de uitgifte. Sommige preferente aandelen kennen ook een zogenaamde cumulatieve bepaling. Dit houdt in dat wanneer in een bepaald jaar het dividend niet of niet volledig is betaald, dit in een later jaar moet worden ingehaald vóórdat gewone aandeelhouders dividend ontvangen. Bedrijven hebben dan ook een prikkel om preferente aandeelhouders tijdig en volledig te betalen.
4. Fiscaal efficiënte opbrengst-preferente aandelen bieden aanzienlijk beter rendement na belasting dan vastrentende effecten.
5. Lagere volatiliteit dan aandelen: onder normale marktomstandigheden worden preferente aandelen verhandeld rond hun nominale waarde. Immers, ze kunnen worden ingewisseld bij de uitgevende instelling tegen de nominale waarde. Hierdoor is de marktwaarde stabieler dan die van een gewoon aandeel. Dit maakt hen stabieler dan gemeenschappelijke aandelen. Beleggers die meer aandelen exposure in hun portefeuille willen inbouwen zonder dat de volatiliteit materieel toeneemt, vinden een goed alternatief in preferente aandelen.
Kortom, preferente aandelen zijn in het bijzonder aantrekkelijk voor risico-averse beleggers die hun totale portefeuillerendement willen verbeteren, zonder te veel stijging van de portefeuille risico’s. Deze aandelen zijn namelijk minder volatiel en betalen een stabielere stroom van dividendinkomsten dan gewone aandelen.

Courtesy van RBC Royal Bank NV - Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.